Användarvillkor

1. Allmänt

1.1. Välkommen till xbitcoin.club (“Webbplatsen”), .

1.2. Webbplatsen innehåller information om tredjepartsplattformar (tredjepartsplattformarna) för handel med Bitcoins (tjänsterna).

1.3. Dessa användarvillkor (“Villkoren”) reglerar din (“Du”, “Din” eller “Användare”) användning av webbplatsen eller tjänsterna. Dessa villkor bör läsas noggrant av dig i sin helhet innan du använder tjänsterna. Observera att dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och företaget, och att om du inte samtycker till någon bestämmelse i dessa villkor ska du omedelbart sluta använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du villkoren, som ändras från tid till annan.

Dessa villkor innehåller vår integritetspolicy och genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du också accepterar och samtycker till vår integritetspolicy (du kan läsa vår integritetspolicy genom att klicka här).

2. Stödberättigande

2.1. Du har endast rätt att använda webbplatsen om du uppfyller alla följande villkor:

2.1.1. Du är minst 18 år gammal;

2.1.2. Du har rätt, befogenhet och kapacitet att ingå dessa villkor och att följa alla villkor i dessa villkor;

2.1.3. Du är inte förbjuden att använda webbplatsen och/eller tjänsterna enligt lagarna i det land där du bor eller befinner dig när du använder webbplatsen.

2.2. Företaget ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att webbplatsen och/eller tjänsterna och/eller någon persons användning av webbplatsen och/eller tjänsterna är lagliga, och ska inte vara ansvarigt för användarens olagliga användning av webbplatsen och/eller tjänsterna.

3. Begränsade territorier

3.1. Utan att avvika från det allmänna i det föregående kan företaget, efter eget gottfinnande, begränsa tillgängligheten till webbplatsen och/eller tjänsterna (eller någon del av dem) till: (i) alla användare i alla territorier (de “begränsade territorierna”), och (ii) Användare som inte följer företagets AML-policy (antipenningtvätt) och/eller KYC-policy (känn din kund) och praxis, eller (iii) som företaget rimligen tror kan utsätta det för rättsliga, regulatoriska, ryktesmässiga eller ekonomiska risker.

3.2. Territorierna på [usa’ kanada’ israel] är uttryckligen undantagna från dessa villkor och utgör begränsade territorier.

3.3. Om Företaget rimligen anser att en rättslig eller regulatorisk miljö (och/eller faktiska eller föreslagna förändringar av denna) i det relevanta territoriet kommer att utsätta Företaget för rättsliga, regulatoriska, ryktesmässiga eller ekonomiska risker i det territoriet om Företaget fortsätter att tillhandahålla eller göra Webbplatsen och/eller Tjänsterna (eller någon del av dessa) tillgängliga för Användare i det territoriet, kan Företaget informera Dig om sitt beslut att utse ett sådant territorium som ett Begränsat territorium, och efter ett sådant meddelande ska Du omedelbart upphöra med att använda Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

3.4. Företaget kan efter eget gottfinnande ställa ytterligare krav eller villkor innan det accepterar användare som är bosatta i eller från specifika länder. Vidare är det känt att om någon användare reser till de begränsade territorierna kan företagets webbplats och/eller tjänster vara otillgängliga och/eller blockerade där.

4. Förbjuden verksamhet

4.1. Du förbinder dig att använda webbplatsen och tjänsterna på ett respektfullt sätt, och du förbinder dig att inte:

4.1.1. Länka till webbplatsen och/eller använda webbplatsen för att ladda upp, ladda ner, distribuera, publicera eller överföra (a) information eller annat material på ett sätt som kränker några rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, integritetsskydd eller andra rättigheter; (b) information eller annat material som är förbjudet att publicera eller använda på grund av att det utgör hot, skada, förolämpning, förtal, ärekränkning, rasism eller olämpligt innehåll; (c) information eller annat material som innehåller ett virus eller annan programvara som kan skada företagets eller tredje parts datasystem eller på ett sätt som kan begränsa eller hindra andra från att använda webbplatsen; (d) information eller annat material som strider mot någon lag, eller (e) information eller annat material som innehåller någon form av reklam utan föregående skriftligt tillstånd från företaget;

4.1.2. Ta bort eller ändra alla tillskrivningar, juridiska meddelanden eller andra äganderättsliga beteckningar eller etiketter på webbplatsen;

4.1.3. Använda tjänsterna med hjälp av något annat gränssnitt än webbplatsen;

4.1.4. Stör andra användares användning av webbplatsen och/eller tjänsterna;

4.1.5. Använda robotar eller andra automatiserade metoder för att komma åt eller använda webbplatsen och/eller tjänsterna;

4.1.6. Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra), utan företagets uttryckliga tillstånd, något material som fungerar som en passiv eller aktiv mekanism för insamling eller överföring av information, inklusive, men inte begränsat till, webbuggar, cookies eller andra liknande spionprogram;

4.1.7. Delta i “inramning”, “spegling” eller på annat sätt simulera tjänsternas utseende eller funktion;

4.1.8. Bryta mot tillämpliga lagar och förordningar, uppmuntra eller främja olaglig verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättsintrång, varumärkesintrång, förtal, intrång i privatlivet, identitetsstöld, hackning, crackning eller distribution av förfalskad programvara;

4.1.9. göra ändringar och/eller på något sätt ingripa i webbplatsens källkod och ladda upp programvara och/eller program som kan skada eller orsaka skada på företaget, webbplatsen eller någon annan tredje part;

4.1.10. Demontera, dekompilera eller på annat sätt omvända någon mjukvara eller annan teknik som ingår i webbplatsen eller som används för att tillhandahålla tjänsterna.

4.2. Du bekräftar att utan att det påverkar någon annan rättighet för företaget, om företaget är oroat över att din användning av webbplatsen inte överensstämmer med bestämmelserna i dessa villkor eller tillämplig lag, kan företaget spåra din användning av webbplatsen eller tjänsterna, hindra dig från att få tillgång till webbplatsen, överföra dina beteendemönster på webbplatsen till tredje part och vidta andra åtgärder som företaget anser lämpliga för att skydda sin egendom och/eller sina rättigheter och/eller tredje parts rättigheter.

5. Immateriella rättigheter

5.1. Webbplatsen och dess innehåll, inklusive videomaterial, text, foton, logotyper, design, musik, ljud, figurer, varumärken och allt annat innehåll som ingår i webbplatsen skyddas av immateriella rättigheter som tillhör företaget eller tredje part.

5.2. Mellan företaget och användaren behåller företaget alla rättigheter, titlar och intressen i och till webbplatsen och tjänsterna. Användningen av webbplatsen och/eller tjänsterna ger inte användaren några immateriella rättigheter som ingår i webbplatsen och/eller tjänsterna, förutom rätten att använda webbplatsen och/eller tjänsterna i enlighet med villkoren i dessa villkor.

5.3. Användaren får endast använda webbplatsen och/eller tjänsterna för personligt och icke-kommersiellt bruk.

5.4. Du får inte, och du får inte heller tillåta någon annan part att modifiera, dekompilera, demontera, göra om ingenjörskonst, kopiera, överföra, skapa derivatverk från, hyra ut, underlicensiera, distribuera, reproducera inramat, återpublicera, skrapa, ladda ner, visa, överföra, lägga upp, hyra ut eller sälja i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, använda i något annat syfte än för att använda Webbplatsen eller Tjänsterna i enlighet med Villkoren, eller på annat sätt utnyttja innehållet på Webbplatsen utan företagets uttryckliga, skriftliga tillstånd i förväg.

6. Begränsning av ansvar

6.1. Din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna sker på din egen risk. I största möjliga utsträckning som lagen tillåter frånsäger sig företaget alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, i samband med webbplatsen och tjänsterna och din användning av dem, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet, äganderätt, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-infringande, användbarhet, auktoritet, noggrannhet, fullständighet och aktualitet. Följaktligen tillhandahålls tjänsterna, inklusive allt innehåll och alla funktioner som görs tillgängliga på eller nås via eller skickas från webbplatsen, “i befintligt skick”, “i befintligt skick” och “med alla fel”.

6.2. Utan att göra avkall på det allmänna i det föregående tar företaget inte på sig något ansvar för något av följande (a) fel, misstag eller felaktigheter i något innehåll på webbplatsen; (b) avbrott eller upphörande av överföringen till eller från webbplatsen eller via tjänsterna; (c) eventuella buggar, virus, trojanska hästar eller liknande som kan överföras till eller via webbplatsen eller tjänsterna av någon tredje part.

6.3. Du samtycker till att hålla företaget skadelöst för eventuella förluster som direkt eller indirekt orsakas dig och/eller någon annan tredje part, med avseende på webbplatsen och/eller tjänsterna, och du ska bära det fulla ansvaret för alla dina beslut som du fattar på grundval av innehållet på webbplatsen och/eller tjänsterna.

6.4. Under inga omständigheter kommer företaget att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för några särskilda, direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, straffrättsliga eller följdskador, inklusive förlorad vinst eller förlorad data som uppstår genom din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna eller annat material på, som nås via eller laddas ner från webbplatsen eller som en del av tjänsterna, oavsett om det grundar sig på garanti, avtal, skadestånd eller någon annan juridisk teori, och oavsett om företaget har informerats om möjligheten av dessa skador eller inte, och i fall där en rättslig myndighet finner att företaget är ansvarigt, får dess ansvar inte överstiga 1 000 USD. Ovanstående ansvarsbegränsning ska gälla i den utsträckning som lagen tillåter i tillämplig jurisdiktion.

6.5. Du bekräftar särskilt att företaget inte är ansvarigt för användarinnehåll eller förtalande, stötande eller olagligt beteende från tredje part och att risken för skada eller skada från ovanstående helt och hållet vilar på dig.

6.6. Företaget är inte ansvarigt för eventuella problem eller tekniska störningar i telefon- eller nätverkslinjer, datoriserade onlinesystem, servrar eller leverantörer, hårdvara, mjukvara, fel på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på internet (eller otillgänglighet till internet) eller inkompatibilitet mellan webbplatsen eller tjänsterna och din webbläsare och/eller annan utrustning. Utan att avvika från det allmänna i ovanstående tar företaget inte på sig något ansvar eller någon risk för din användning av Internet.

7. Tjänster eller innehåll från tredje part

7.1. När du använder tjänsterna kan du se innehåll eller tjänster som tillhandahålls av tredje part, inklusive annonser och recensioner om tredjepartsplattformar.

7.2. Vi kontrollerar, stöder eller godkänner inte sådant innehåll eller sådana tjänster, och det är möjligt att det inte alltid är korrekt eller aktuellt.

7.3. Vi rekommenderar därför att du självständigt kontrollerar all information innan du förlitar dig på den, och alla beslut eller åtgärder som vidtas baserat på sådan information är ditt eget ansvar.

8. Länkar

8.1. Webbplatsen kan innehålla länkar, innehåll, annonser, kampanjer, logotyper och annat material från andra webbplatser eller programvaror som kontrolleras eller erbjuds av tredje part (“länkar”). Vi uppmanar dig att försäkra dig om att du förstår riskerna med att använda sådana webbplatser, programvaror eller material innan du hämtar, använder, förlitar dig på eller köper något via dessa webbplatser eller programvaror, eller baserat på sådant material. Sådana länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet, och du samtycker till att du under inga omständigheter kommer att hålla oss ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av användning av eller tillit till innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på andra webbplatser eller programvaror.

8.2. Införandet av länkar på webbplatsen är inte ett godkännande, auktorisering, sponsring, affiliering eller någon annan koppling mellan företaget och dessa webbplatser, programvaror eller deras operatörer.

8.3. Vi har inte granskat några eller alla sådana länkar och ansvarar inte för innehållet på de webbplatser eller programvaror som hänvisas till dem. Vi uppmanar dig att försäkra dig om att du förstår riskerna med att använda sådana webbplatser eller programvaror innan du hämtar, använder, förlitar dig på eller köper något via dessa webbplatser eller programvaror. Under inga omständigheter kommer du att hålla oss ansvariga för någon förlust eller skada som orsakats av användning av eller tillit till innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på andra webbplatser eller programvaror.

9. Diverse

9.1. Vi kan, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera eller avbryta någon av tjänsterna och/eller införa nya tjänster från tid till annan. Vi ska inte vara ansvariga för någon förlust som du lider till följd av sådana ändringar och du ska inte ha några krav mot oss i detta avseende.

9.2. Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. När vi gör det kommer vi att meddela dig detta genom att publicera den senaste versionen och ändra datumet högst upp på den här sidan, och alla ändringar ska träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att eventuella ändringar har trätt i kraft anses du godkänna de reviderade villkoren.

9.3. Användaren samtycker till att överföring av information till eller från webbplatsen inte skapar något förhållande mellan honom och företaget som avviker från det som anges i dessa villkor.

9.4. Dessa villkor och sekretesspolicyn, med eventuella ändringar, utgör de enda giltiga avtalen mellan företaget och användaren, och ingen utfästelse, inget löfte, samtycke eller åtagande, vare sig skriftligt eller muntligt, som inte ingår i villkoren eller sekretesspolicyn kommer att vara bindande för parterna.

9.5. Ingen underlåtenhet eller försening från vår sida i utövandet av någon rättighet, befogenhet eller åtgärd enligt detta ska fungera som ett avstående från denna, och inget enskilt eller partiellt utövande av någon sådan rättighet, befogenhet eller åtgärd ska utesluta något annat eller ytterligare utövande av denna rättighet, befogenhet eller åtgärd eller utövandet av någon annan rättighet, befogenhet eller åtgärd.

9.6. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses av en behörig domstol vara ogenomförbar enligt tillämplig lag, ska denna bestämmelse uteslutas från dessa villkor och resten av dessa villkor ska tolkas som om denna bestämmelse hade uteslutits och ska vara verkställbar i enlighet med dess villkor, dock under förutsättning att dessa villkor i sådana fall ska tolkas så att de i största möjliga utsträckning, i överensstämmelse med och tillåtet enligt tillämplig lag, ger effekt åt den uteslutna bestämmelsens innebörd och avsikt som fastställts av en sådan behörig domstol.

9.7. Vi kan överföra eller överlåta alla våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje part; utan att avvika från ovanstående kan webbplatsen och/eller någon av tjänsterna drivas av tredje part. Du får inte på något sätt överföra, tilldela eller pantsätta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.