Integritetspolicy

Vi har åtagit oss att skydda dina personuppgifter och din integritet.

Denna sekretesspolicy har skapats för att informera dig om hur vi hanterar, samlar in, lagrar och använder den information som du tillhandahåller i samband med vår webbplats xbitcoin.club (”webbplatsen”).

Vi kommer att upprätthålla följande principer:

 • Att vara transparent när det gäller insamling och behandling av personuppgifter om dig:
  Det är viktigt för oss att du alltid har all den information som krävs för att du ska kunna fatta välgrundade beslut om behandlingen av dina personuppgifter. För detta ändamål kommer vi att använda oss av olika tekniker och åtgärder som syftar till att ge dig relevant information om behandlingen av personuppgifter om dig, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.
  Om vi anser att du behöver specifik information kommer vi dessutom att ge dig den vid lämplig tidpunkt och på lämplig plats.
  Vi svarar också gärna på dina frågor och ger dig de förtydliganden du behöver, med förbehåll för juridiska begränsningar. För detta ändamål kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: [email protected]
 • Att behandla personuppgifter om dig enbart för de syften som anges i policyn:
  De syften för vilka vi kan komma att behandla personuppgifter om dig är bland annat att göra vår webbplats tillgänglig för dig och förse dig med de tjänster som ingår i den (”tjänsterna”), för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats, för att förbättra våra tjänster (inklusive webbplatsen), för att skydda våra rättigheter och intressen, för att utföra affärsverksamhet och administrativ verksamhet som stöder tillhandahållandet av våra tjänster till våra användare och/eller för att uppfylla alla rättsliga och/eller regulatoriska krav.
  Dessutom kommer vi att behandla personuppgifter om dig för att förstå dina personliga behov och preferenser.
 • Att investera betydande resurser för att respektera dina rättigheter i samband med personuppgifter om dig:
  Vi använder betydande resurser för att du ska kunna utöva dina rättigheter som registrerad. Därför kan du när som helst vända dig till oss om du vill granska dina personuppgifter, be oss ändra dem, radera dem, sluta använda dem för specifika ändamål eller i allmänhet, eller överföra dem till dig eller till en tredje part. Vi kommer att uppfylla dina önskemål i enlighet med lagen.
 • För att skydda personuppgifter om dig:
  Även om vi inte kan lova ett absolut skydd av dina personuppgifter kan vi lova att vi använder och kommer att fortsätta att använda ett brett utbud av medel och åtgärder som syftar till att säkerställa att dina personuppgifter är säkrade.

Vår fullständiga sekretesspolicy

1. Omfattningen?

Denna policy beskriver vilken typ av personuppgifter som företaget samlar in om fysiska personer och hur de samlas in, används, delas med tredje part, säkras, bearbetas osv.

I denna policy avser ”personuppgifter” all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller i kombination med ytterligare information som vi har eller som vi har tillgång till.

I denna policy avser ”behandling” av personuppgifter varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, inklusive insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring av personuppgifter.

Våra tjänster är avsedda för en allmän publik och riktar sig inte till barn under 18 år. Vi samlar inte medvetet in eller begär information från personer under 18 år och tillåter inte heller medvetet sådana personer att få tillgång till våra tjänster. Om vi får reda på att information om ett barn har samlats in kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att radera sådan information så snart som möjligt.

2. När samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du använder våra tjänster, använder våra servicekanaler, använder webbplatsen och/eller kontaktar oss. I vissa fall kommer du aktivt att förse oss med personuppgifter och i andra fall kommer vi att samla in personuppgifter om dig genom att undersöka och analysera din användning av våra tjänster och/eller våra tjänstekanaler.

3. Ingen skyldighet att lämna ut personuppgifter till företaget och dess konsekvenser

Du är inte skyldig att förse oss med personuppgifter om dig. I vissa fall kan det dock hända att om du inte lämnar sådana personuppgifter hindrar oss från att tillhandahålla tjänsterna till dig, hindrar dig från att använda webbplatsen och/eller orsakar funktionsstörningar i våra tjänster och på webbplatsen.

4. Vilka personuppgifter om dig samlar vi in?

Personuppgifter som vi samlar in vid varje besök på webbplatsen: denna information omfattar loggbok för onlineaktivitet, trafikinformation (inklusive, utan begränsning, IP-adress, tid för åtkomst, datum för åtkomst, besökta webb- och mobilsidor, använt språk, rapporter om programvarukrascher och typ av webbläsare som används, information om den enhet du använde. En del av denna information kan inte identifiera dig personligen och utgör därför inte personuppgifter.

Personuppgifter som vi får från dig: alla personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du kontaktar oss.

Personuppgifter som du specifikt lämnar till oss för att de ska lämnas till tredje part: denna information omfattar ditt namn och din e-postadress.

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter och deras rättsliga grund

Företaget behandlar dina personuppgifter för ett eller flera av de syften som anges i detta avsnitt och enligt lämplig rättslig grund.

Företaget kommer inte att behandla personuppgifter om dig om det inte finns en rättslig grund för sådan behandling. De rättsliga grunder enligt vilka företaget kan behandla personuppgifter om dig är följande:

 • Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Detta avser fall där du specifikt lämnar dina uppgifter till oss via webbplatsen så att vi kan lämna dem till tredje part.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets eller en tredje parts legitima intressen. Till exempel för att förbättra våra tjänster eller för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som företaget är skyldigt att uppfylla.
  Du kan när som helst vända dig till oss genom att skicka ett meddelande till e-postadressen [email protected] för att få information om den granskning som vi utfört. Detta för att du ska kunna dra slutsatsen att vi kan behandla dina personuppgifter på grund av att sådan behandling är nödvändig för att tillgodose företagets eller en tredje parts legitima intressen.

Följande lista beskriver de syften för vilka vi kan behandla personuppgifter om dig och den rättsliga grunden för sådan behandling:

#SyfteRättslig grund
1För att skicka dina uppgifter till tredje part på din begäranVi kan samla in personuppgifter om dig för att skicka dem till tredje part om du specifikt begär det.Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
2För att svara på dina frågor, förfrågningar och/eller klagomålBehandling av personuppgifter om dig är nödvändig för att svara på dina frågor om din användning av tjänsterna.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets eller en tredje parts legitima intressen.
3För att uppfylla rättsliga förpliktelser eller rättsliga eller administrativa beslutVi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla våra olika rättsliga förpliktelser.Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som företaget är skyldigt att uppfylla.
4För att förbättra våra tjänsterVi kan använda personuppgifter om dig för att förbättra våra tjänster. Sådan behandling kommer bland annat att inkludera alla kraschloggar eller andra rapporter om funktionsstörningar som erhålls med avseende på tjänsterna.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets eller en tredje parts legitima intressen.
5För att förhindra bedrägeri och missbruk av våra tjänster.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets eller en tredje parts legitima intressen.
6För att utföra och upprätthålla olika aktiviteter som stöder tillhandahållandet av våra tjänsterDessa aktiviteter omfattar backoffice-funktioner, affärsutvecklingsaktiviteter, strategiskt beslutsfattande, tillsynsmekanismer osv.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets eller en tredje parts legitima intressen.
7För att utföra analyser, inklusive statistiska analyserVi använder olika analytiska åtgärder (inklusive statistiska) för att fatta beslut i olika frågor.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets eller en tredje parts legitima intressen.
8För att skydda våra och tredje parters intressen, rättigheter och tillgångar, inklusive initiering, utövande eller försvar av rättsliga anspråkVi kan behandla personuppgifter om dig för att skydda våra intressen, rättigheter och tillgångar eller tredje parters intressen, i enlighet med lagar, regler eller avtal, inklusive våra villkor och policyer.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets eller en tredje parts legitima intressen.

6. Överföring av personuppgifter till tredje part

Företaget kan också dela personuppgifter om dig med tredje parter som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. lagrings- och hostingleverantörer, information om IP-adresser, analys av användarupplevelser och forskning, analytiska, tekniska och diagnostiska tjänster.

Dessutom kan du uttryckligen begära att vi skickar vissa personuppgifter om dig till tredje parts Bitcoin-handelsplattformar. I sådana fall kommer vi att dela de personuppgifter som du lämnar till oss i detta syfte till sådana tredje parter, och deras användning av dina personuppgifter kommer att omfattas av deras egna sekretesspolicyer.

Företaget kan också dela personuppgifter om dig med sina närstående enheter och affärspartners, som förser företaget med resurser som gör det möjligt för företaget att berika och förbättra nivån på de tjänster och produkter som det tillhandahåller sina användare.

Företaget kan komma att dela dina personuppgifter med statliga, lokala, officiella och regulatoriska myndigheter, samt om sådant avslöjande krävs för att skydda våra och tredje parters intressen, rättigheter och tillgångar, inklusive initiering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Dessutom kan vi komma att lämna ut personuppgifter om dig till potentiella köpare eller investerare av, eller långivare till, bolaget och/eller något företag inom den företagsgrupp som bolaget ingår i, eller i händelse av en liknande transaktion (inklusive försäljning av tillgångar i bolaget och/eller något företag inom den företagsgrupp som bolaget ingår i), och/eller i samband med en fusion, omorganisation, konsolidering eller konkurs av bolaget och/eller något företag inom den företagsgrupp som bolaget ingår i.

7. Cookies och tjänster från tredje part

Vi kan använda vissa tredjepartstjänster, t.ex. analysföretag eller företag som levererar annonser på vår webbplats, som också kan använda cookies eller annan teknik, och dessa metoder och leverantörer omfattas av sina egna policyer.

Cookie (som är en liten textfil) installeras på den enhet via vilken du besöker eller får tillgång till webbplatsen. Cookies ska göra det möjligt för oss att samla in information om dig och ditt beteende för att förbättra din användarupplevelse, komma ihåg dina preferenser och inställningar och för att anpassa och erbjuda dig produkter och tjänster som kan intressera dig. Cookies kan också användas för att samla in statistik och utföra analyser.

En del av de cookies som vi kan använda är sessionscookies, som laddas ner tillfälligt till din enhet och som finns kvar tills du stänger webbläsaren, medan andra är permanenta cookies, som finns kvar på din enhet efter att du slutat surfa på webbplatsen och som kan användas för att hjälpa webbplatsen att komma ihåg dig som en återkommande besökare när du återvänder till webbplatsen.

Typer av cookies:

De cookies som vi kan komma att använda klassificeras enligt deras funktionalitet enligt följande:

Typ av cookieSyfteYtterligare information
Strikt nödvändiga cookiesDessa cookies är absolut nödvändiga för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda funktioner som du har begärt. De används för att ge dig vårt innehåll, våra produkter och tjänster som du har begärt.Sådana cookies är viktiga för att hjälpa din enhet att ladda ner eller strömma information så att du kan navigera på webbplatsen, använda dess funktioner och återvända till sidor som du tidigare har besökt.Dessa cookies samlar in personuppgifter om dig, t.ex. användarnamn och senaste inloggningsdatum, och identifierar dig som inloggad på webbplatsen.Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare (sessionscookies).
Cookies för funktionalitetDessa cookies används för att känna igen dig när du återvänder till webbplatsen och gör det möjligt för oss att komma ihåg dina val och preferenser.Dessa cookies överlever när din webbläsare stängs och håller sig tills de upphör att gälla.
Cookies för prestandaDessa cookies används för att tillhandahålla aggregerad statistik om webbplatsens prestanda och för att testa och förbättra denna prestanda för att ge bättre användarupplevelse. Dessutom gör de det möjligt för oss att utföra analysfunktioner på webbplatsen.Dessa cookies samlar in anonymiserade uppgifter som inte är relaterade till en identifierad eller identifierbar fysisk person.Dessa cookies är giltiga under olika perioder; vissa raderas när du stänger din webbläsare, medan andra har en obegränsad giltighetstid.

Blockering och borttagning av cookies

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera och radera vissa eller alla cookies. Nedan finns länkar till instruktioner om hur du gör detta för några av de mest populära webbläsarna:

Observera dock att om du gör det kan det hända att vissa eller alla funktioner på webbplatsen inte fungerar som avsett.

MEDDELANDE OM SPÅRNING PÅ NÄTET

FÖR NÄRVARANDE HAR DENNA TJÄNST INTE STÖD FÖR SIGNALER FÖR ATT INTE SPÅRA.

8. Lagring av personuppgifter om dig

Företaget ska behålla dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen av personuppgifterna enligt denna policy, eller under en längre period som krävs i enlighet med den lagstiftning, reglering, policy och order som gäller för oss.

För att se till att personuppgifter om dig inte sparas längre än vad som krävs, granskar vi regelbundet de personuppgifter som vi har sparat för att undersöka om några personuppgifter kan raderas.

9. Överföring av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation

Personuppgifter om dig kan överföras till ett tredje land (dvs. andra jurisdiktioner än den du bor i) eller till internationella organisationer. Under sådana omständigheter ska företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter om dig och för att se till att det finns verkställbara rättigheter för registrerade personer och effektiva rättsmedel för registrerade personer.

Om du är bosatt inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) bör du notera att dessa garantier och skydd kommer att vara tillgängliga om något av följande uppfylls:

 • Överföringen sker till ett tredjeland eller en internationell organisation som EU-kommissionen har beslutat att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för de personuppgifter som överförs till den i enlighet med artikel 45.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”), inklusive överföringar i enlighet med ramverket EU-US Privacy Shield;
 • Överföringen sker i enlighet med ett rättsligt bindande och verkställbart instrument mellan offentliga myndigheter eller organ i enlighet med artikel 46.2 a i dataskyddsförordningen, eller
 • Överföringen sker i enlighet med de standardklausuler för dataskydd som antagits av EU-kommissionen i enlighet med artikel 46.2 c i GDPR. De klausuler som antagits av EU-kommissionen finns på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 • Du kan begära att företaget ger dig information om de säkerhetsåtgärder som företaget använder för att skydda personuppgifter om dig som överförs till ett tredjeland eller en internationell organisation genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: [email protected].

10. Skydd av personuppgifter om dig

Vi tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för personuppgifter, med hänsyn till de risker som behandlingen medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller åtkomst till personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Vi kan vara tvungna att överföra personuppgifter om dig till tredje part, t.ex. offentliga myndigheter, på grund av rättsliga eller andra skyldigheter som ligger utanför vår kontroll. Under sådana omständigheter har vi begränsad kontroll över den skyddsnivå som sådana tredje parter ger personuppgifterna om dig.

Alla överföringar av personuppgifter via internet kan inte vara helt säkra. Därför kan företaget inte garantera skyddet av dina personuppgifter när de överförs via internet till oss.

11. Länkar till tredje parters webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser och/eller applikationer från tredje part. Företaget kontrollerar inte sådana webbplatser och applikationer, inte heller insamlingen och/eller behandlingen av personuppgifter om dig av sådana webbplatser och applikationer, och vi är inte ansvariga för sådana webbplatser och applikationer, inte heller för deras sekretess- och dataskyddspolicyer och aktiviteter. Denna policy gäller inte för åtgärder som vidtas via sådana webbplatser och/eller tillämpningar.

När du går in på sådana tredje parters webbplatser och/eller applikationer rekommenderar vi att du noggrant granskar deras sekretesspolicy innan du använder dessa webbplatser och/eller applikationer och innan du lämnar ut personuppgifter om dig.

12. Ändringar av denna policy

Vi kan ändra villkoren i denna policy från tid till annan. När vi ändrar denna policy kommer vi att meddela dig om sådana ändringar genom att publicera den uppdaterade policyn på webbplatsen. När vi gör betydande ändringar i denna policy kommer vi dessutom att sträva efter att informera dig om sådana ändringar via kommunikationsmedel som vi anser vara rimligt lämpliga för att informera dig om sådana ändringar och genom att publicera ett meddelande om sådana ändringar på webbplatsen. Om inget annat anges träder alla ändringar i kraft när den uppdaterade policyn offentliggörs på vår webbplats.

13. Dina rättigheter i fråga om dina personuppgifter

Generellt sett har du rätt att begära att vi bekräftar om vi samlar in personuppgifter om dig, att be om att få granska dessa uppgifter, att korrigera innehållet i förekommande fall och att radera personuppgifter som vi inte längre behöver. Du kan också begränsa ditt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter.

Om du är bosatt inom EES bör du läsa det här avsnittet nedan:

Du har rätt till följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter kan du skicka en begäran om att utöva dina rättigheter till följande e-postadress: [email protected]

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från företaget om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet, tillgång till personuppgifterna och följande information: (1) ändamålen med behandlingen, (2) de berörda kategorierna av personuppgifter, (3) de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller internationella organisationer, (4) om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period; (5) förekomsten av rätten att från företaget begära rättelse eller radering av Personuppgifter eller begränsning av behandlingen av Personuppgifter om dig eller att invända mot sådan behandling; (6) rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet; (7) om Personuppgifterna inte samlas in från dig, all tillgänglig information om källan; (8) förekomsten av profilering; och (9) om Personuppgifter överförs till ett tredjeland utanför EES eller till en internationell organisation, de lämpliga skyddsåtgärderna i samband med överföringen.

Företaget ska tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som behandlas och kan ta ut en rimlig avgift för ytterligare kopior som du begär. Om du gör din begäran på elektronisk väg, och om du inte begär något annat, ska informationen tillhandahållas i en vanligt förekommande elektronisk form.

Rätten att få en kopia av personuppgifterna får inte inverka negativt på andras rättigheter och friheter. Om begäran skadar andras rättigheter och friheter får företaget därför inte uppfylla din begäran eller göra det på ett begränsat sätt.

Rätt till rättelse

Du har rätt att av företaget få rättelse av felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade, även genom att tillhandahålla en kompletterande förklaring.

Rätt till radering

Du har rätt att få företaget att radera personuppgifter om dig om någon av följande grunder är tillämpliga: (a) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till det syfte för vilket de samlades in eller på annat sätt behandlades; (b) du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen; (c) du när som helst invänder mot behandling av personuppgifter om dig, på grund av skäl som rör din särskilda situation, som baseras på legitima intressen som vi eller en tredje part har och det inte finns några övervägande legitima skäl för behandlingen; (d) du invänder mot behandlingen av personuppgifter om dig för direkt marknadsföring; (e) personuppgifterna har behandlats olagligt, eller (f) Personuppgifterna om dig måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i Europeiska unionens eller medlemsstatens lagstiftning som företaget omfattas av.

Denna rättighet är inte tillämplig i den mån behandlingen är nödvändig. (a) för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt Europeiska unionens eller en medlemsstats lagstiftning som företaget omfattas av, eller (b) för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att av företaget få en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du har någon av följande förutsättningar: (a) du bestrider personuppgifternas riktighet under en period som gör det möjligt för företaget att kontrollera riktigheten av personuppgifterna om dig; (b) behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna om dig raderas och begär istället att användningen av dem begränsas; (c) företaget inte längre behöver personuppgifterna om dig för behandlingens syfte, men personuppgifterna krävs av dig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; (d) om behandlingen av personuppgifter om dig är nödvändig för att tillgodose företagets eller en tredje parts legitima intressen, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (e) om personuppgifterna om dig behandlas för direkt marknadsföring, inklusive profilering, i den mån de är relaterade till sådan direkt marknadsföring.

Om behandlingen av personuppgifter om dig har begränsats efter din begäran ska sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intressen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om (a) behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal som du är part i, och (b) Behandlingen utförs med automatiserade medel.

När du utövar din rätt till dataportabilitet har du rätt att få personuppgifterna om dig överförda direkt från företaget till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt. Utövandet av din rätt till dataportabilitet påverkar inte dina och företagets rättigheter enligt din rätt till radering. Dessutom får rätten till dataportabilitet inte inverka negativt på andras rättigheter och friheter.

Rätt till invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig, av skäl som rör din särskilda situation, som baseras på legitima intressen som företaget eller en tredje part har, inklusive profilering som baseras på sådana legitima intressen. I sådana fall ska vi inte längre behandla dina personuppgifter, såvida vi inte visar på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för direkt marknadsföring, inklusive profilering, i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.

Rätt att återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du gett oss för att behandla personuppgifter om dig, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som baseras på ditt samtycke innan det återkallas.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som inrättats av en medlemsstat för att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter i samband med behandling av personuppgifter inom Europeiska unionen.

Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter enligt detta avsnitt 13 kan begränsas av Europeiska unionens eller en medlemsstats lagstiftning som företaget omfattas av.

Vi ska förse dig med den begärda informationen i enlighet med dina rättigheter som anges i detta avsnitt 13 utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad efter mottagandet av begäran. Denna period kan vid behov förlängas med ytterligare två månader, med hänsyn till ansökningarnas komplexitet och antal. Vi ska informera dig om en sådan förlängning inom en månad efter mottagandet av din begäran, tillsammans med skälen till förseningen.

Den information som begärs i enlighet med dina rättigheter som anges i detta avsnitt 13 ska tillhandahållas kostnadsfritt, om inte annat anges i detta avsnitt 13. Om förfrågningar är uppenbart ogrundade eller överdrivna, särskilt på grund av att de är repetitiva, kan vi antingen (a) ta ut en rimlig avgift, med beaktande av de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen eller meddelandet eller vidta den begärda åtgärden, eller (b) vägra att följa begäran.

Företaget kan kräva att du tillhandahåller ytterligare information som krävs för att bekräfta din identitet för att uppfylla din begäran i enlighet med dina rättigheter som beskrivs i detta avsnitt 13, om vi har rimliga tvivel om identiteten hos den fysiska person som gör begäran.