Käyttöehdot

1. Yleistä

1.1. Tervetuloa xbitcoin.club (”Verkkosivusto”), .

1.2. Verkkosivusto sisältää tietoa kolmannen osapuolen alustoista (”Kolmannen osapuolen alustat”), joilla voi käydä kauppaa bitcoineilla (”Palvelut”).

1.3. Nämä käyttöehdot (”Ehdot”) koskevat verkkosivuston tai palveluiden käyttöäsi (”Sinä”, ”Sinun” tai ”Käyttäjä”). Sinun on luettava nämä ehdot huolellisesti kokonaisuudessaan ennen Palveluiden käyttämistäsi. Huomaa, että nämä ehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen sinun ja Yhtiön välillä ja että jos et hyväksy mitään näiden ehtojen määräystä, sinun on välittömästi lopetettava verkkosivuston käyttö. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt ehdot, sellaisina kuin ne ovat ajoittain muutettuina.

Nämä ehdot sisältävät tietosuojakäytäntömme, ja hyväksymällä nämä ehdot vahvistat, että hyväksyt myös tietosuojakäytäntömme (voit tutustua tietosuojakäytäntöömme klikkaamalla tästä).

2. Tukikelpoisuus

2.1. Sinulla on oikeus käyttää verkkosivustoa vain, jos noudatat kaikkia seuraavia ehtoja:

2.1.1. Olet vähintään 18-vuotias;

2.1.2. Sinulla on oikeus, valtuudet ja kyky tehdä nämä ehdot ja noudattaa kaikkia näiden ehtojen ehtoja;

2.1.3. Sinua ei ole kielletty käyttämästä verkkosivustoa ja/tai palveluja sen maan lakien mukaan, jossa asut tai sijaitset verkkosivustoa käyttäessäsi.

2.2. Yhtiö ei anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria vakuutuksia tai takuita verkkosivuston ja/tai palveluiden laillisuudesta ja/tai siitä, että kuka tahansa henkilö käyttää verkkosivustoa ja/tai palveluita, eikä se ole vastuussa mistään verkkosivuston ja/tai palveluiden laittomasta käytöstä käyttäjän toimesta.

3. Rajoitetut alueet

3.1. Poiketen siitä, mitä edellä on sanottu, Yhtiö voi oman harkintansa mukaan rajoittaa verkkosivuston ja/tai palveluiden (tai niiden minkä tahansa osan) saatavuutta seuraavasti: (i) Käyttäjät millä tahansa alueella (”Rajoitetut alueet”), ja (ii) Käyttäjät, jotka eivät noudata Yhtiön rahanpesun vastaisia (AML) ja/tai asiakkaan tuntemisen (KYC) periaatteita ja käytäntöjä, tai (iii) joiden Yhtiö perustellusti uskoo voivan altistaa sen oikeudellisille, sääntelyyn liittyville, maineeseen liittyville tai taloudellisille riskeille.

3.2. Nämä ehdot eivät koske [usa’ kanada’ israel]:n alueita, jotka ovat rajoitettuja alueita.

3.3. Jos Yhtiö kohtuudella uskoo, että jokin oikeudellinen tai sääntely-ympäristö (ja/tai sen todelliset tai ehdotetut muutokset) kyseisellä alueella altistaa Yhtiön oikeudellisille, sääntelyyn liittyville, maineeseen liittyville tai taloudellisille riskeille kyseisellä alueella, jos Yhtiö jatkaa Verkkosivuston ja/tai Palveluiden (tai niiden osien) tarjoamista tai saataville asettamista Käyttäjille kyseisellä alueella, Yhtiö voi ilmoittaa Sinulle päätöksestään nimetä kyseinen alue Rajoitetuksi alueeksi, ja tällaisen ilmoituksen jälkeen Sinun on välittömästi lopetettava Verkkosivuston ja/tai Palveluiden käyttö.

3.4. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan asettaa lisävaatimuksia tai -ehtoja ennen kuin se hyväksyy tietyissä maissa asuvia tai tietyistä maista tulevia käyttäjiä. Lisäksi hyväksytään, että jos käyttäjät matkustavat rajoitetuille alueille, Yhtiön verkkosivusto ja/tai palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä ja/tai ne voivat olla estettyinä kyseisillä alueilla.

4. Kielletty toiminta

4.1. Sitoudut käyttämään verkkosivustoa ja palveluita kunnioittavasti ja sitoudut olemaan:

4.1.1. linkittää verkkosivustolle ja/tai käyttää verkkosivustoa lataamiseen, lataamiseen, jakeluun, julkaisemiseen tai lähettämiseen. (a) tietoja tai muuta aineistoa tavalla, joka loukkaa oikeuksia, mukaan lukien immateriaalioikeudet, yksityisyyden suojaa koskevat oikeudet tai muut oikeudet; (b) tiedot tai muu aineisto, jonka julkaiseminen tai käyttö on kielletty, koska se on uhkaavaa, vahingollista, loukkaavaa, herjaavaa, panettelevaa, rasistista tai sopimatonta sisältöä; (c) tietoja tai muuta materiaalia, joka sisältää viruksen tai muun ohjelmiston, joka voi vahingoittaa Yhtiön tai kolmansien osapuolten tietokonejärjestelmiä, tai tavalla, joka voi rajoittaa tai estää muita käyttämästä verkkosivustoa; (d) tietoja tai muuta aineistoa, joka rikkoo lakia; tai (e) tiedot tai muu aineisto, joka sisältää minkäänlaista mainontaa, ilman yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa;

4.1.2. Poistaa tai muuttaa verkkosivuston attribuutteja, oikeudellisia merkintöjä tai muita omistusoikeuden piiriin kuuluvia merkintöjä tai tarroja;

4.1.3. Käyttää Palveluita käyttäen muuta käyttöliittymää kuin verkkosivustoa;

4.1.4. häiritä muiden käyttäjien verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttöä;

4.1.5. Käyttää botteja tai muita automaattisia menetelmiä verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttämiseen;

4.1.6. ladata tai lähettää (tai yrittää ladata tai lähettää) ilman Yhtiön nimenomaista lupaa mitään materiaalia, joka toimii passiivisena tai aktiivisena tiedonkeruu- tai siirtomekanismina, mukaan lukien muun muassa verkkohälytykset, evästeet tai muut vastaavat vakoiluohjelmat;

4.1.7. ”Kehystää”, ”peilata” tai muulla tavoin simuloida Palveluiden ulkoasua tai toimintaa;

4.1.8. rikkoa sovellettavia lakeja tai määräyksiä, rohkaista tai edistää laitonta toimintaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekijänoikeusrikkomukset, tavaramerkkirikkomukset, kunnianloukkaukset, yksityisyyden loukkaukset, identiteettivarkaudet, hakkerointi, murtaminen tai väärennettyjen ohjelmistojen jakelu;

4.1.9. tehdä muutoksia ja/tai puuttua millään tavalla verkkosivuston lähdekoodiin ja ladata ohjelmistoja ja/tai sovelluksia, jotka voivat vahingoittaa tai aiheuttaa vahinkoa yhtiölle, verkkosivustolle tai muille kolmansille osapuolille;

4.1.10. Purkaa, dekompiloida tai muulla tavoin käänteismuunnella verkkosivustoon sisältyviä ohjelmistoja tai muuta teknologiaa tai palveluiden tarjoamiseen käytettävää teknologiaa.

4.2. Tunnustat, että jos Yhtiö on huolissaan siitä, että Verkkosivuston käyttösi ei ole näiden Ehtojen tai sovellettavan lain mukaista, Yhtiö voi seurata Verkkosivuston tai Palveluiden käyttöäsi, estää sinua pääsemästä Verkkosivustolle, siirtää käyttäytymismallisi Verkkosivustolla kolmansille osapuolille ja ryhtyä muihin toimiin, joita Yhtiö pitää asianmukaisina suojellakseen omaisuuttaan ja/tai oikeuksiaan ja/tai kolmansien osapuolten oikeuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Yhtiön muita oikeuksia.

5. Immateriaalioikeudet

5.1. Verkkosivusto ja sen sisältö, mukaan lukien videomateriaalit, teksti, valokuvat, logot, mallit, musiikki, äänet, luvut, tavaramerkit ja muu verkkosivustoon sisältyvä sisältö on suojattu yhtiön tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksilla.

5.2. Yhtiön ja Käyttäjän välillä Yhtiöllä on kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut verkkosivustoon ja palveluihin. Verkkosivuston ja/tai Palvelujen käyttö ei anna Käyttäjälle mitään Verkkosivustoon ja/tai Palveluihin sisältyviä immateriaalioikeuksia, lukuun ottamatta oikeutta käyttää Verkkosivustoa ja/tai Palveluja näiden ehtojen mukaisesti.

5.3. Käyttäjä saa käyttää verkkosivustoa ja/tai palveluja vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

5.4. Et saa, etkä saa antaa kenenkään muun osapuolen muuttaa, purkaa, purkaa, purkaa, kääntää, kopioida, siirtää, luoda johdannaisteoksia, vuokrata, alilisensoida, jakaa, jäljentää, kehystää, julkaista uudelleen, raaputtaa, ladata, näyttää, siirtää, lähettää, postittaa, vuokrata tai myydä missään muodossa tai millään keinoin, kokonaan tai osittain, käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin verkkosivuston tai palveluiden käyttämiseen Ehtojen mukaisesti tai muutoin hyödyntää mitään verkkosivuston sisältöä ilman Yhtiön nimenomaista, etukäteen annettua kirjallista lupaa.

6. Vastuun rajoittaminen

6.1. Verkkosivuston ja/tai Palveluiden käyttö on täysin omalla vastuullasi. Yhtiö kieltäytyy lain sallimissa rajoissa kaikista takuista, jotka liittyvät verkkosivustoon ja palveluihin sekä niiden käyttöön, mukaan lukien implisiittiset takuut kaupallisuudesta, omistusoikeudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta, hyödyllisyydestä, toimivallasta, tarkkuudesta, täydellisyydestä ja ajantasaisuudesta. Näin ollen Palvelut, mukaan lukien kaikki sisältö ja toiminnot, jotka on asetettu saataville verkkosivustolla tai joihin on pääsy verkkosivuston kautta tai jotka lähetetään verkkosivustolta, tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, ”sellaisena kuin se on saatavilla” ja ”kaikkine virheineen”.

6.2. Poiketen siitä, mitä edellä on sanottu, Yhtiö ei ota vastuuta mistään seuraavista asioista (a) verkkosivuston sisältämän sisällön virheistä, virheistä tai epätarkkuuksista; (b) siirtojen keskeytyminen tai loppuminen Verkkosivustolle tai Palveluiden kautta tai Verkkosivustolta tai Palveluiden kautta; (c) mistään vioista, viruksista, troijalaisista hevosista tai vastaavista, joita kolmannet osapuolet voivat lähettää verkkosivustolle tai palveluihin tai niiden kautta.

6.3. Sitoudut pitämään Yhtiön vahingoittumattomana kaikista tappioista, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti sinulle ja/tai muille kolmansille osapuolille verkkosivuston ja/tai palveluiden käytöstä, ja olet yksin vastuussa kaikista päätöksistäsi, jotka olet tehnyt verkkosivuston ja/tai palveluiden sisällön perusteella.

6.4. Yhtiö ei ole missään tapauksessa vastuussa Sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään erityisistä, suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista, erityisistä, rangaistusluonteisista tai seurannaisvahingoista, mukaan lukien menetetyt voitot tai menetetyt tiedot, jotka johtuvat siitä, että käytät verkkosivustoa ja/tai palveluja tai muuta verkkosivustolla tai osana palveluja olevaa materiaalia, johon pääset käsiksi verkkosivuston kautta tai jonka lataat verkkosivustolta tai osana palveluja, riippumatta siitä, perustuuko se takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvaukseen tai muuhun oikeudelliseen teoriaan, ja riippumatta siitä, onko Yhtiötä informoitu näiden vahinkojen mahdollisuudesta, ja tapauksissa, joissa tuomioistuin toteaa Yhtiön olevan vastuussa, sen vastuu ei saa ylittää 1 000 Yhdysvaltain dollaria. Edellä mainittua vastuunrajoitusta sovelletaan sovellettavan lainkäyttöalueen lain sallimissa rajoissa.

6.5. Tunnustat erityisesti, että Yhtiö ei ole vastuussa Käyttäjäsisällöstä tai kolmannen osapuolen herjaavasta, loukkaavasta tai laittomasta toiminnasta ja että riski edellä mainituista aiheutuvista haitoista tai vahingoista on kokonaan sinun vastuullasi.

6.6. Yhtiö ei ole vastuussa mistään puhelin- tai verkkoyhteyksien, tietokoneiden online-järjestelmien, palvelimien tai palveluntarjoajien, laitteistojen tai ohjelmistojen ongelmista tai teknisistä toimintahäiriöistä, teknisistä ongelmista tai internetin ruuhkautumisesta (tai internetin saavuttamattomuudesta) johtuvista vioista tai verkkosivun tai palveluiden ja selaimesi ja/tai muiden laitteiden yhteensopimattomuudesta. Poiketen siitä, mitä edellä on sanottu, Yhtiö ei ota vastuuta tai riskiä Internetin käytöstäsi.

7. Kolmannen osapuolen palvelut tai sisältö

7.1. Palveluita käyttäessäsi saatat nähdä kolmansien osapuolten tarjoamaa sisältöä tai palveluita, mukaan lukien kolmansien osapuolten alustoja koskevia mainoksia ja arvosteluja.

7.2. Emme valvo, hyväksy tai hyväksy tällaista sisältöä tai palveluja, eivätkä ne välttämättä ole aina tarkkoja tai ajantasaisia.

7.3. Näin ollen suosittelemme, että tarkistat itsenäisesti kaikki tiedot, ennen kuin luotat niihin, ja kaikki tällaisten tietojen perusteella tehdyt päätökset tai toimet ovat yksin sinun vastuullasi.

8. Linkit

8.1. Verkkosivusto voi sisältää linkkejä, sisältöä, mainoksia, myynninedistämistoimia, logoja ja muuta materiaalia muilta verkkosivustoilta tai ohjelmistoista, joita kolmannet osapuolet valvovat tai tarjoavat (”Linkit”). Varoitamme sinua varmistamaan, että ymmärrät tällaisten verkkosivustojen, ohjelmistojen tai materiaalien käyttöön liittyvät riskit, ennen kuin haet, käytät, luotat tai ostat mitään näiden verkkosivustojen tai ohjelmistojen kautta tai tällaisten materiaalien perusteella. Tällaiset linkit on tarkoitettu ainoastaan mukavuussyistäsi, ja hyväksyt, ettet missään tapauksessa pidä meitä vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut muiden verkkosivustojen tai ohjelmistojen sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.

8.2. Linkkien sisällyttäminen verkkosivustoon ei ole yhtiön ja näiden verkkosivustojen, ohjelmistojen tai niiden ylläpitäjien välinen hyväksyntä, valtuutus, sponsorointi, liittyminen tai muu yhteys.

8.3. Emme ole tarkistaneet mitään tai kaikkia tällaisia linkkejä emmekä ole vastuussa niiden viitattujen verkkosivustojen tai ohjelmistojen sisällöstä. Varoitamme sinua varmistamaan, että ymmärrät tällaisten verkkosivustojen tai ohjelmistojen käyttöön liittyvät riskit, ennen kuin haet, käytät, luotat tai ostat mitään näiden verkkosivustojen tai ohjelmistojen kautta. Et missään tapauksessa pidä meitä vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu muiden verkkosivustojen tai ohjelmistojen sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.

9. Erilaiset

9.1. Voimme oman harkintamme mukaan aika ajoin muuttaa, muokata tai lopettaa minkä tahansa Palvelun ja/tai ottaa käyttöön uusia Palveluja. Emme ole vastuussa mistään tappioista, joita sinulle aiheutuu tällaisista muutoksista, eikä sinulla ole mitään vaatimuksia meitä kohtaan tässä suhteessa.

9.2. Voimme muuttaa näitä ehtoja aika ajoin. Kun teemme näin, ilmoitamme siitä sinulle julkaisemalla uusimman version ja päivämäärän tämän sivun yläosassa, ja kaikki muutokset tulevat voimaan välittömästi julkaisun jälkeen. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen sinun katsotaan hyväksyvän tarkistetut ehdot.

9.3. Käyttäjä hyväksyy, että tietojen lähettäminen verkkosivustolle tai verkkosivustolta ei luo hänen ja yhtiön välille mitään suhteita, jotka poikkeavat näissä ehdoissa määritellyistä.

9.4. Nämä ehdot ja tietosuojakäytäntö, sellaisina kuin ne ovat ajoittain muutettuina, muodostavat ainoat voimassa olevat sopimukset Yhtiön ja Käyttäjän välillä, eikä mikään kirjallinen tai suullinen esitys, lupaus, suostumus tai sitoumus, jota ei ole sisällytetty tietosuojakäytännön ehtoihin, sido osapuolia.

9.5. Mikään laiminlyönti tai viivästys meidän puoleltamme minkään tämän sopimuksen mukaisen oikeuden, valtuuden tai oikeussuojakeinon käyttämisessä ei merkitse siitä luopumista, eikä minkään tällaisen oikeuden, valtuuden tai oikeussuojakeinon yksittäinen tai osittainen käyttäminen estä mitään muuta tai myöhempää käyttämistä tai minkään muun oikeuden, valtuuden tai oikeussuojakeinon käyttämistä.

9.6. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin näiden ehtojen määräys ei ole täytäntöönpanokelpoinen sovellettavan lain mukaan, kyseinen määräys suljetaan pois näistä ehdoista, ja näiden ehtojen muita osia tulkitaan ikään kuin kyseinen määräys olisi suljettu pois, ja ne ovat täytäntöönpanokelpoisia ehtojen ehtojensa mukaisesti; kuitenkin sillä edellytyksellä, että tällaisessa tapauksessa näitä ehtoja tulkitaan siten, että ne antavat mahdollisimman suuren vaikutuksen sovellettavan lain mukaisessa ja sen sallimassa laajuudessa pois suljetun määräyksen merkitykseen ja tarkoitukseen sellaisena kuin toimivaltainen tuomioistuin sen on määritellyt.

9.7. Voimme siirtää tai luovuttaa minkä tahansa tai kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeuksemme ja velvollisuutemme kolmannelle osapuolelle; edellä mainitusta poiketen verkkosivustoa ja/tai mitä tahansa palveluja voivat ylläpitää kolmannet osapuolet. Et saa siirtää, luovuttaa tai pantata millään tavalla näiden ehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi.