Vilkår for bruk

1. Generelt

1.1. Velkommen til xbitcoin.club (“nettstedet”), .

1.2. Nettstedet inneholder informasjon om tredjepartsplattformer (“tredjepartsplattformene”) for handel med Bitcoins (“tjenestene”).

1.3. Disse bruksvilkårene (“Vilkårene”) styrer din (“Du”, “Din” eller “Bruker”) bruk av Nettstedet eller Tjenestene. Disse vilkårene bør leses nøye av deg i sin helhet før du bruker tjenestene. Vær oppmerksom på at disse vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og selskapet, og at hvis du ikke godtar noen bestemmelse i disse vilkårene, skal du umiddelbart slutte å bruke nettstedet. Ved å bruke nettstedet godtar du vilkårene, slik de endres fra tid til annen.

Disse vilkårene innlemmer vår personvernerklæring og ved å godta disse vilkårene bekrefter du at du også godtar og godtar vår personvernerklæring (Du kan lese vår personvernerklæring ved å klikke her ).

2. Valgbarhet

2.1. Du har kun rett til å bruke nettstedet hvis du overholder alt av følgende:

2.1.1. Du er minst 18 år gammel;

2.1.2. Du har rett, myndighet og kapasitet til å inngå disse vilkårene og til å overholde alle vilkårene og betingelsene i disse vilkårene;

2.1.3. Du har ikke forbud mot å bruke nettstedet og/eller tjenestene i henhold til lovene i landet der du bor eller befinner deg mens du bruker nettstedet.

2.2. Selskapet gir ingen representasjoner eller garantier, uttrykte eller underforståtte, angående lovligheten av nettstedet og/eller tjenestene og/eller noen persons bruk av nettstedet og/eller tjenestene, og skal ikke være ansvarlig for ulovlig bruk av Nettstedet og/eller tjenestene av brukeren.

3. Begrensede territorier

3.1. Uten å fravike det generelle i det foregående, kan selskapet, etter eget skjønn, begrense tilgjengeligheten til nettstedet og/eller tjenestene (eller deler av det) til: (i) alle brukere i et hvilket som helst territorium (“de begrensede territoriene”), og (ii) brukere som ikke overholder selskapets AML (anti hvitvasking) og/eller KYC (kjenn din klient) retningslinjer og praksis, eller (iii) hvem selskapet med rimelighet tror kan utsette det for juridiske, regulatoriske, omdømme- eller økonomiske risikoer.

3.2. Territoriene til[usa’ kanada’ israel] er spesifikt ekskludert fra disse vilkårene, og utgjør begrensede territorier.

3.3. Hvis selskapet med rimelighet tror at ethvert juridisk eller regulatorisk miljø (og/eller faktiske eller foreslåtte endringer i dette) i det relevante territoriet vil utsette selskapet for juridiske, regulatoriske, omdømme- eller økonomiske risikoer i slikt territorium dersom selskapet fortsetter å tilby eller gjøre tilgjengelig Nettstedet og/eller tjenester (eller deler av det) til brukere i det territoriet, kan selskapet informere deg om sin beslutning om å utpeke et slikt territorium som et begrenset territorium, og etter slik melding skal du umiddelbart slutte å bruke nettstedet og/eller tjenestene.

3.4. Selskapet kan pålegge ytterligere krav eller betingelser før de godtar brukere som bor i eller fra spesifikke land etter eget skjønn. Videre er det erkjent at hvis noen brukere skulle reise til de begrensede territoriene, kan selskapets nettsted og/eller tjenester være utilgjengelige og/eller blokkert der.

4. Forbudte aktiviteter

4.1. Du forplikter deg til å bruke nettstedet og tjenestene på en respektfull måte, og du forplikter deg til å ikke:

4.1.1. Koble til nettstedet og/eller bruk nettstedet med det formål å laste opp, laste ned, distribuere, publisere eller overføre (a) informasjon eller annet materiale på en måte som krenker noen rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, beskyttelse av personvernrettigheter eller andre rettigheter; (b) informasjon eller annet materiale som er forbudt for publisering eller bruk fordi det utgjør trussel, skade, fornærmelse, bakvaskelse, ærekrenkelse, rasisme eller upassende innhold; (c) informasjon eller annet materiale som inkluderer et virus eller annen programvare som kan skade datasystemene til selskapet eller tredjeparter eller på en måte som kan begrense eller hindre andre fra å bruke nettstedet; (d) informasjon eller annet materiale som bryter noen lov; eller (e) informasjon eller annet materiale som inkluderer en annonse av noe slag uten skriftlig forhåndstillatelse fra selskapet;

4.1.2. Slett eller modifiser eventuelle attribusjoner, juridiske merknader eller andre proprietære betegnelser eller etiketter på nettstedet;

4.1.3. Bruk tjenestene ved å bruke et hvilket som helst grensesnitt enn nettstedet;

4.1.4. forstyrre andre brukeres bruk av nettstedet og/eller tjenestene;

4.1.5. Bruk bots eller andre automatiserte metoder for å få tilgang til eller bruke nettstedet og/eller tjenestene;

4.1.6. Laste opp eller overføre (eller forsøke å laste opp eller å overføre), uten selskapets uttrykkelige tillatelse, alt materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamling eller overføringsmekanisme, inkludert, uten begrensning, nettfeil, informasjonskapsler eller andre lignende spionprogrammer;

4.1.7. delta i “innramming”, “speiling” eller på annen måte simulere utseendet eller funksjonen til tjenestene;

4.1.8. bryte med gjeldende lover eller forskrifter, oppmuntre til eller fremme ulovlig aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på opphavsrett, brudd på varemerker, ærekrenkelse, invasjon av personvern, identitetstyveri, hacking, cracking eller distribusjon av forfalsket programvare;

4.1.9. Gjør endringer og/eller forstyrrer på noen måte i kildekoden til nettstedet og last opp programvare og/eller applikasjoner som kan skade eller forårsake skade på selskapet, nettstedet eller andre tredjeparter;

4.1.10. Demonter, dekompiler eller på annen måte omvendt utvikling av programvare eller annen teknologi som er inkludert på nettstedet eller brukes til å tilby tjenestene.

4.2. Du erkjenner at uten at det berører andre rettigheter til selskapet, i tilfelle selskapet er bekymret for at din bruk av nettstedet ikke er i samsvar med bestemmelsene i disse vilkårene eller gjeldende lov, kan selskapet spore din bruk av nettstedet eller tjenestene, hindre deg i å få tilgang til nettstedet, overføre atferdsmønstrene dine på nettstedet til tredjeparter, og enhver annen handling som selskapet måtte finne hensiktsmessig for å beskytte sin eiendom og/eller rettigheter og/eller rettigheter til tredjeparter.

5. Immaterielle rettigheter

5.1. Nettstedet og dets innhold, inkludert videomateriale, tekst, bilder, logoer, design, musikk, lyd, figurer, varemerker og annet innhold på nettstedet er beskyttet av immaterielle rettigheter til selskapet eller tredjeparter.

5.2. Som mellom selskapet og brukeren, beholder selskapet alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i og til nettstedet og tjenestene. Bruken av nettstedet og/eller tjenestene gir ikke brukeren noen av de immaterielle rettighetene som er nedfelt i nettstedet og/eller tjenestene, annet enn retten til å bruke nettstedet og/eller tjenestene i samsvar med vilkårene av disse vilkårene.

5.3. Brukeren kan kun bruke nettstedet og/eller tjenestene til personlig og ikke-kommersiell bruk.

5.4. Du skal ikke, og du skal heller ikke tillate noen annen part å modifisere, dekompilere, demontere, reversere, kopiere, overføre, lage avledede verk fra, leie ut, underlisensiere, distribuere, reprodusere innrammet, republisere, skrape, laste ned, vise, overføre , legge ut, lease eller selge i noen form eller på noen måte, helt eller delvis, bruk til andre formål enn å bruke nettstedet eller tjenestene i henhold til vilkårene eller på annen måte utnytte noe av innholdet på nettstedet uten selskapets eksplisitt, skriftlig forhåndstillatelse.

6. Ansvarsbegrensning

6.1. Din bruk av nettstedet og/eller tjenestene er på egen risiko. I den fulle utstrekning loven tillater, fraskriver selskapet seg alle garantier, eksplisitte eller underforståtte, i forbindelse med nettstedet og tjenestene og din bruk av disse, inkludert underforståtte garantier for salgbarhet, tittel, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse, nytte, autoritet, nøyaktighet, fullstendighet og aktualitet. Følgelig leveres tjenestene, inkludert alt innhold og funksjoner som er gjort tilgjengelig på eller tilgang til via eller sendt fra nettstedet, “som de er”, “som tilgjengelig” og “med alle feil”.

6.2. Uten å fravike det generelle i det foregående, påtar selskapet seg intet ansvar eller ansvar for evt. (a) feil, feil eller unøyaktigheter i innholdet på nettstedet; (b) ethvert avbrudd eller opphør av overføring til eller fra nettstedet eller via tjenestene; (c) eventuelle feil, virus, trojanske hester eller lignende som kan overføres til eller gjennom nettstedet eller tjenestene av en tredjepart.

6.3. Du samtykker i å holde selskapet ufarlig for eventuelle tap forårsaket, direkte eller indirekte, til deg og/eller en annen tredjepart, med hensyn til nettstedet og/eller tjenestene, og du skal bære det eneansvar for eventuelle avgjørelser som er tatt på grunnlag av på innholdet på nettstedet og/eller tjenestene.

6.4. Selskapet vil ikke under noen omstendighet være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen spesielle, direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, straffe- eller følgeskader, inkludert tapt fortjeneste eller tapte data som oppstår fra din bruk av nettstedet og/eller tjenestene eller annet materiale på, tilgang til eller lastet ned fra nettstedet eller som en del av tjenestene, enten det er basert på garanti, kontrakt, erstatningsrett eller annen juridisk teori, og om selskapet har blitt informert om muligheten for disse. skader og i tilfeller hvor rettslig myndighet finner selskapet ansvarlig, skal dets ansvar ikke overstige 1000 USD. Ovenstående ansvarsbegrensning skal gjelde i den grad det er tillatt ved lov i gjeldende jurisdiksjon.

6.5. Du erkjenner spesifikt at selskapet ikke skal holdes ansvarlig for brukerinnhold eller ærekrenkende, støtende eller ulovlig oppførsel fra noen tredjepart, og at risikoen for skade eller skade fra det foregående ligger helt hos deg.

6.6. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle problemer eller teknisk funksjonsfeil på telefon- eller nettverkslinjer, elektroniske datasystemer, servere eller leverandører, maskinvare, programvare, feil på grunn av tekniske problemer eller trafikkbelastning på internett (eller utilgjengelighet av internett) eller inkompatibilitet mellom nettstedet eller tjenestene og nettleseren din og/eller annet utstyr. Uten å fravike det generelle i det ovenstående, påtar ikke selskapet seg noe ansvar eller risiko for din bruk av internett.

7. Tredjeparts tjenester eller innhold

7.1. Mens du bruker tjenestene, kan du se innhold eller tjenester levert av tredjeparter, inkludert annonser og anmeldelser angående tredjepartsplattformene.

7.2. Vi kontrollerer, støtter eller tar i bruk slikt innhold eller tjenester, og det er ikke alltid nøyaktig eller oppdatert.

7.3. Følgelig anbefaler vi at du uavhengig bekrefter all informasjon før du stoler på den, og eventuelle beslutninger eller handlinger som tas basert på slik informasjon er ditt eget ansvar.

8. Lenker

8.1. Nettstedet kan inneholde lenker, innhold, annonser, kampanjer, logoer og annet materiale fra andre nettsteder eller programvare som kontrolleres eller tilbys av tredjeparter (“lenkene”). Vi advarer deg om å sikre at du forstår risikoen forbundet med bruk av slike nettsteder, programvare eller materialer før du henter, bruker, stoler på eller kjøper noe via disse nettstedene eller programvaren, eller basert på slikt materiale. Slike koblinger er gitt utelukkende for din bekvemmelighet, og du godtar at du ikke under noen omstendigheter vil holde oss ansvarlig for tap eller skade forårsaket av bruk av eller tillit til innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelig på andre nettsteder eller programvare.

8.2. Inkluderingen av lenker på nettstedet er ikke en godkjenning, autorisasjon, sponsing, tilknytning eller noen annen forbindelse mellom selskapet og disse nettstedene, programvaren eller deres operatører.

8.3. Vi har ikke gjennomgått noen eller alle slike lenker og er ikke ansvarlige for noe av innholdet på nettsidene eller programvaren som henvises til av disse. Vi advarer deg om å sikre at du forstår risikoen ved bruk av slike nettsteder eller programvare før du henter, bruker, stoler på eller kjøper noe via disse nettstedene eller programvaren. Du vil under ingen omstendigheter holde oss ansvarlig for tap eller skade forårsaket av bruk av eller tillit til innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på andre nettsteder eller programvare.

9. Diverse

9.1. Vi kan, etter eget skjønn, endre, modifisere eller avbryte, fra tid til annen, noen av tjenestene og/eller introdusere nye tjenester. Vi skal ikke holdes ansvarlige for noe tap du lider som følge av slike endringer som er gjort, og du skal ikke ha noen krav mot oss i denne forbindelse.

9.2. Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen. Når vi gjør det, vil vi varsle deg ved å publisere den nyeste versjonen og revidere datoen øverst på denne siden, og eventuelle endringer trer i kraft umiddelbart etter slik publisering. Ved å fortsette å bruke nettstedet etter at eventuelle endringer trer i kraft, anses du for å godta de reviderte vilkårene.

9.3. Brukeren samtykker i at overføring av informasjon til eller fra nettstedet ikke skaper noe forhold mellom ham og selskapet som avviker fra de som er spesifisert i disse vilkårene.

9.4. Disse vilkårene og personvernreglene, som endret fra tid til annen, utgjør de eneste gyldige avtalene mellom selskapet og brukeren, og ingen representasjon, løfte, samtykke eller forpliktelse, verken skriftlig eller muntlig, som ikke er inkludert i vilkårene for Retningslinjer for personvern vil være bindende for partene.

9.5. Ingen svikt eller forsinkelse fra vår side i å utøve noen rettighet, makt eller rettsmiddel under disse skal fungere som en fraskrivelse av disse, og heller ikke noen enkelt eller delvis utøvelse av noen slik rettighet, makt eller rettsmiddel skal utelukke annen eller videre utøvelse av disse eller utøvelse av noen annen rettighet, makt eller rettsmiddel.

9.6. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses av en domstol med kompetent jurisdiksjon å være uhåndhevbar i henhold til gjeldende lov, skal en slik bestemmelse ekskluderes fra disse vilkårene, og resten av disse vilkårene skal tolkes som om en slik bestemmelse var utelukket og skal kunne håndheves. i samsvar med vilkårene; forutsatt at i slike tilfeller skal disse vilkårene tolkes slik at de gir effekt, i størst grad i samsvar med og tillatt av gjeldende lov, til betydningen og intensjonen av den ekskluderte bestemmelsen som bestemt av en slik domstol med kompetent jurisdiksjon.

9.7. Vi kan overføre eller tildele alle våre rettigheter og forpliktelser under dette til enhver tredjepart; Uten å fravike det ovennevnte, kan nettstedet og/eller noen av tjenestene drives av tredjeparter. Du kan ikke overføre, tildele eller pantsette på noen måte noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene.