Kullanım Koşulları

1. Genel

1.1. xbitcoin.club’a (“Web Sitesi”) hoş geldiniz, .

1.2. Web Sitesi, Bitcoin ticareti için üçüncü taraf platformları (“Üçüncü Taraf Platformları”) (“Hizmetler”) hakkında bilgi içerir.

1.3. Bu kullanım koşulları (“Koşullar”), Web Sitesini veya Hizmetleri kullanımınızı (“Siz”, “Sizin” veya “Kullanıcı”) yönetir. Bu Koşullar, Hizmetleri kullanmadan önce Sizin tarafınızdan bütünüyle dikkatlice okunmalıdır. Bu Şartların Siz ve Şirket arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil ettiğini ve bu Şartların herhangi bir hükmünü kabul etmemeniz halinde, Web Sitesini kullanmayı derhal bırakmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Web Sitesini kullanarak, zaman zaman değiştirilen Şartları kabul etmiş olursunuz.

Bu Koşullar Gizlilik Politikamızı içermektedir ve bu Koşulları kabul ederek, gizlilik politikamızı da kabul ettiğinizi ve onayladığınızı onaylarsınız (Gizlilik Politikamızı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz).

2. Uygunluk

2.1. Web Sitesini yalnızca aşağıdakilerin tümüne uymanız halinde kullanma hakkına sahipsiniz:

2.1.1. En az 18 yaşındasınız;

2.1.2. Bu Şartları kabul etme ve bu Şartların tüm hüküm ve koşullarına uyma hakkına, yetkisine ve ehliyetine sahipsiniz;

2.1.3. Web Sitesini kullanırken ikamet ettiğiniz veya bulunduğunuz ülkenin yasaları uyarınca Web Sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmanız yasak değildir.

2.2. Şirket, Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin ve/veya herhangi bir kişinin Web Sitesini ve/veya Hizmetleri kullanımının yasallığına ilişkin açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir ve Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin Kullanıcı tarafından yasa dışı kullanımından sorumlu olmayacaktır.

3. Kısıtlı bölgeler

3.1. Yukarıda belirtilenlerin genelliğini ihlal etmeksizin, Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin (veya bunların herhangi bir bölümünün) kullanılabilirliğini aşağıdakilerle sınırlandırabilir: (i) herhangi bir bölgedeki (“Kısıtlı Bölgeler”) herhangi bir Kullanıcı ve (ii) Şirketin AML (kara para aklamayı önleme) ve/veya KYC (müşterini tanı) politika ve uygulamalarına uymayan Kullanıcılar veya (iii) Şirketin kendisini yasal, düzenleyici, itibar veya ekonomik risklere maruz bırakabileceğine makul ölçüde inandığı kişiler.

3.2. [usa’ kanada’ israel] bölgesi bu Şartların özellikle dışında tutulmuştur ve Kısıtlı Bölgeleri oluşturmaktadır.

3.3. Şirket, ilgili bölgedeki herhangi bir yasal veya düzenleyici ortamın (ve/veya bunlarla ilgili fiili veya önerilen değişikliklerin), Şirketin Web Sitesini ve/veya Hizmetleri (veya bunların herhangi bir bölümünü) söz konusu bölgedeki Kullanıcılara sağlamaya veya sunmaya devam etmesi durumunda Şirketi söz konusu bölgede yasal, düzenleyici, itibar veya ekonomik risklere maruz bırakacağına makul bir şekilde inanıyorsa, Şirket söz konusu bölgeyi Kısıtlı Bölge olarak belirleme kararını Size bildirebilir ve bu bildirimi takiben Web Sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmayı derhal durduracaksınız.

3.4. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirli ülkelerde ikamet eden veya bu ülkelerden gelen Kullanıcıları kabul etmeden önce ek gereklilikler veya koşullar uygulayabilir. Ayrıca, herhangi bir Kullanıcının Kısıtlı Bölgelere seyahat etmesi durumunda, Şirketin Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerinin orada kullanılamayabileceği ve/veya engellenebileceği kabul edilmektedir.

4. Yasaklanmış faaliyetler

4.1. Web Sitesini ve Hizmetleri saygılı bir şekilde kullanacağınızı ve şunları yapmayacağınızı taahhüt edersiniz:

4.1.1. Web Sitesine bağlantı vermek ve/veya Web Sitesini yüklemek, indirmek, dağıtmak, yayınlamak veya iletmek amacıyla kullanmak (a) fikri mülkiyet hakları, gizlilik haklarının korunması veya başka herhangi bir hak dahil olmak üzere herhangi bir hakkı ihlal edecek şekilde bilgi veya diğer materyaller; (b) tehdit, zarar, hakaret, iftira, karalama, ırkçılık veya uygunsuz içerik teşkil ettiği için yayınlanması veya kullanılması yasak olan bilgiler veya diğer materyaller; (c) Şirketin veya herhangi bir üçüncü tarafın bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek veya başkalarının Web Sitesini kullanmasını kısıtlayabilecek veya engelleyebilecek şekilde virüs veya başka bir yazılım içeren bilgiler veya diğer materyaller; (d) herhangi bir yasayı ihlal eden bilgi veya diğer materyaller; veya (e) Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir türde reklam içeren bilgi veya diğer materyaller;

4.1.2. Web Sitesindeki atıfları, yasal bildirimleri veya diğer tescilli tanımlamaları veya etiketleri silmek veya değiştirmek;

4.1.3. Hizmetleri Web Sitesi dışında herhangi bir arayüz kullanarak kullanmak;

4.1.4. Diğer Kullanıcıların Web Sitesini ve/veya Hizmetleri kullanımına müdahale etmek;

4.1.5. Web Sitesine ve/veya Hizmetlere erişmek veya bunları kullanmak için botları veya diğer otomatik yöntemleri kullanmak;

4.1.6. Şirketin açık izni olmaksızın, web böcekleri, çerezler veya diğer benzer casus yazılım cihazları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, pasif veya aktif bilgi toplama veya aktarma mekanizması görevi gören herhangi bir materyali yüklemek veya iletmek (veya yüklemeye veya iletmeye teşebbüs etmek);

4.1.7. Hizmetlerin görünümünü veya işlevini “çerçeveleme”, “yansıtma” veya başka bir şekilde taklit etme;

4.1.8. Yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal etmek, telif hakkı ihlali, ticari marka ihlali, hakaret, gizlilik ihlali, kimlik hırsızlığı, bilgisayar korsanlığı, kırma veya sahte yazılım dağıtımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı faaliyeti teşvik etmek veya desteklemek;

4.1.9. Web Sitesinin kaynak kodunda herhangi bir değişiklik yapmak ve/veya herhangi bir şekilde müdahale etmek ve Şirkete, Web Sitesine veya başka bir üçüncü tarafa zarar verebilecek veya zarar verebilecek herhangi bir yazılım ve/veya uygulama yüklemek;

4.1.10. Web Sitesinde bulunan veya Hizmetleri sağlamak için kullanılan herhangi bir yazılımı veya diğer teknolojiyi parçalarına ayırmak, kaynak koda dönüştürmek veya başka bir şekilde tersine mühendislik yapmak.

4.2. Şirketin başka herhangi bir hakkı saklı kalmak kaydıyla, Şirketin Web Sitesini kullanımınızın bu Koşulların hükümlerine veya yürürlükteki herhangi bir yasaya uygun olmadığından endişe etmesi durumunda, Şirketin Web Sitesini veya Hizmetleri kullanımınızı izleyebileceğini, Web Sitesine erişiminizi engelleyebileceğini, Web Sitesindeki davranış kalıplarınızı üçüncü taraflara aktarabileceğini ve Şirketin mülkiyetini ve/veya haklarını ve/veya üçüncü tarafların haklarını korumak için uygun görebileceği diğer her türlü eylemi gerçekleştirebileceğini kabul edersiniz.

5. Fikri mülkiyet hakları

5.1. Video materyalleri, metin, fotoğraflar, logolar, tasarımlar, müzik, ses, şekiller, ticari markalar ve Web Sitesinde yer alan diğer içerikler de dahil olmak üzere Web Sitesi ve içeriği, Şirketin veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır.

5.2. Şirket ve Kullanıcı arasında olduğu gibi, Şirket, Web Sitesi ve Hizmetler üzerindeki tüm hak, mülkiyet ve menfaatleri elinde tutar. Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin kullanımı, Kullanıcıya, Web Sitesini ve/veya Hizmetleri bu Şartların hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, Web Sitesinde ve/veya Hizmetlerde yer alan fikri mülkiyet haklarından herhangi birini vermez.

5.3. Kullanıcı, Web Sitesini ve/veya Hizmetleri yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanım için kullanabilir.

5.4. Şirketin açık ve önceden yazılı izni olmaksızın, Web Sitesini veya Hizmetleri Şartlar uyarınca kullanmak dışında herhangi bir amaçla veya Web Sitesinin içeriğini başka bir şekilde kullanmak için herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla tamamen veya kısmen değiştiremez, kaynak koda dönüştüremez, parçalarına ayıramaz, ters mühendislik yapamaz, kopyalayamaz, aktaramaz, türev çalışmalar oluşturamaz, kiralayamaz, alt lisans veremez, dağıtamaz, çerçeveli olarak yeniden üretemez, yeniden yayınlayamaz, kazıyamaz, indiremez, görüntüleyemez, iletemez, postalayamaz, kiralayamaz veya satamazsınız.

6. Sorumluluğun sınırlandırılması

6.1. Web Sitesini ve/veya Hizmetleri kullanımınıza ilişkin risk tamamen Size aittir. Şirket, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Web Sitesi ve Hizmetler ve bunları kullanımınızla bağlantılı olarak, satılabilirlik, mülkiyet, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme, kullanışlılık, yetki, doğruluk, eksiksizlik ve zamanlılık gibi zımni garantiler de dahil olmak üzere, açık veya zımni tüm garantileri reddeder. Buna göre, Web Sitesinde sunulan veya Web Sitesi aracılığıyla erişilen veya Web Sitesinden gönderilen tüm içerik ve işlevler dahil olmak üzere Hizmetler “olduğu gibi”, “mevcut olduğu gibi” ve “tüm hatalarla” sağlanmaktadır.

6.2. Yukarıda belirtilenlerin genelliğine halel getirmeksizin, Şirket herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez. (a) Web Sitesinde yer alan herhangi bir içerikteki hatalar, yanlışlıklar veya yanlışlıklar; (b) Hizmetler aracılığıyla Web Sitesine veya Web Sitesinden yapılan iletimde herhangi bir kesinti veya durma; (c) herhangi bir üçüncü tarafça Web Sitesine veya Hizmetlere veya bunlar aracılığıyla iletilebilecek her türlü böcek, virüs, Truva atı veya benzerleri.

6.3. Web Sitesi ve/veya Hizmetlerle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak Size ve/veya başka herhangi bir üçüncü tarafa verilen zararlardan Şirketi sorumlu tutmamayı kabul edersiniz ve Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin içeriğine dayanarak verdiğiniz kararların tüm sorumluluğu size aittir.

6.4. Şirket hiçbir durumda Size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, Web Sitesini ve/veya Hizmetleri veya Web Sitesindeki veya Hizmetlerin bir parçası olarak erişilen veya indirilen diğer materyalleri kullanımınızdan kaynaklanan kar kaybı veya veri kaybı da dahil olmak üzere, garanti, sözleşme, haksız fiil veya başka herhangi bir yasal teoriye dayanıp dayanmadığına ve Şirketin bu zararların olasılığı konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğine bakılmaksızın, herhangi bir özel, doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır ve adli makamın Şirketi sorumlu bulduğu durumlarda, sorumluluğu 1.000 USD’yi aşmayacaktır. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, geçerli yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde uygulanacaktır.

6.5. Şirketin Kullanıcı İçeriğinden veya herhangi bir üçüncü tarafın karalayıcı, saldırgan veya yasa dışı davranışından sorumlu olmayacağını ve yukarıda belirtilenlerden kaynaklanan zarar veya hasar riskinin tamamen Size ait olduğunu özellikle kabul edersiniz.

6.6. Şirket, herhangi bir telefon veya ağ hattı, bilgisayar çevrimiçi sistemi, sunucu veya sağlayıcı, donanım, yazılım, teknik sorunlar veya internetteki trafik sıkışıklığı (veya internete erişilememesi) veya Web Sitesi veya Hizmetler ile tarayıcınız ve/veya diğer ekipmanınız arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan herhangi bir sorun veya teknik arızadan sorumlu değildir. Yukarıdakilerin genelliğine halel getirmeksizin, Şirket internet kullanımınızla ilgili herhangi bir sorumluluk veya risk üstlenmez.

7. Üçüncü taraf hizmetleri veya içerikleri

7.1. Hizmetleri kullanırken, Üçüncü Taraf Platformlarına ilişkin reklamlar ve incelemeler de dahil olmak üzere üçüncü taraflarca sağlanan içerik veya hizmetleri görüntüleyebilirsiniz.

7.2. Bu tür içerik veya hizmetleri kontrol etmiyor, onaylamıyor veya benimsemiyoruz ve bunlar her zaman doğru veya güncel olmayabilir.

7.3. Buna göre, tüm bilgilere güvenmeden önce bağımsız olarak doğrulamanızı öneririz ve bu bilgilere dayanarak alınan kararlar veya eylemler tamamen Sizin sorumluluğunuzdadır.

8. Bağlantılar

8.1. Web Sitesi, üçüncü taraflarca kontrol edilen veya sunulan diğer web sitelerinin veya yazılımların bağlantılarını, içeriğini, reklamlarını, promosyonlarını, logolarını ve diğer materyallerini (“Bağlantılar”) içerebilir. Bu web siteleri veya yazılımlar aracılığıyla veya bu tür materyallere dayanarak herhangi bir şey almadan, kullanmadan, bunlara güvenmeden veya satın almadan önce bu tür web sitelerini, yazılımları veya materyalleri kullanmanın içerdiği riskleri anladığınızdan emin olmanız konusunda sizi uyarıyoruz. Bu tür Bağlantılar yalnızca Size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır ve diğer web sitelerinde veya yazılımlarda bulunan herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanılması veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan hiçbir koşulda Bizi sorumlu tutmayacağınızı kabul edersiniz.

8.2. Bağlantıların Web Sitesine dahil edilmesi, Şirket ile bu web siteleri, yazılımlar veya bunların operatörleri arasında bir onay, yetkilendirme, sponsorluk, bağlılık veya başka herhangi bir bağlantı anlamına gelmez.

8.3. Bu tür Bağlantıların hiçbirini veya tamamını gözden geçirmedik ve buralarda atıfta bulunulan web sitelerinin veya yazılımların içeriğinden sorumlu değiliz. Bu web siteleri veya yazılımlar aracılığıyla herhangi bir şey almadan, kullanmadan, bunlara güvenmeden veya satın almadan önce bu tür web sitelerini veya yazılımları kullanmanın içerdiği riskleri anladığınızdan emin olmanız konusunda sizi uyarırız. Hiçbir koşul altında, diğer web sitelerinde veya yazılımlarda bulunan herhangi bir içeriğin, malın veya hizmetin kullanılmasından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan Bizi sorumlu tutamazsınız.

9. Çeşitli

9.1. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, zaman zaman Hizmetlerden herhangi birini değiştirebilir, tadil edebilir veya durdurabilir ve/veya yeni Hizmetler sunabiliriz. Yapılan bu tür değişikliklerden kaynaklanan Sizin uğradığınız herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağız ve bu konuda Bize karşı herhangi bir talebiniz olmayacaktır.

9.2. Bu Koşulları zaman zaman değiştirebiliriz. Bunu yaptığımızda, en güncel sürümü yayınlayarak ve bu sayfanın üst kısmındaki tarihi revize ederek Size bildirimde bulunacağız ve herhangi bir değişiklik, söz konusu yayından hemen sonra geçerli olacaktır. Herhangi bir değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Web Sitesini kullanmaya devam ederek, revize edilmiş Şartları kabul etmiş sayılırsınız.

9.3. Kullanıcı, Web Sitesine veya Web Sitesinden bilgi iletiminin kendisi ile Şirket arasında bu Şartlarda belirtilenlerden farklı herhangi bir ilişki oluşturmadığını kabul eder.

9.4. Zaman zaman değiştirilen bu Şartlar ve Gizlilik Politikası, Şirket ile Kullanıcı arasındaki tek geçerli anlaşmaları oluşturur ve Gizlilik Politikası Şartlarında yer almayan yazılı veya sözlü hiçbir beyan, vaat, rıza veya taahhüt taraflar için bağlayıcı olmayacaktır.

9.5. Tarafımızca herhangi bir hakkın, yetkinin veya çözüm yolunun kullanılmasındaki hiçbir başarısızlık veya gecikme, bunlardan feragat edildiği anlamına gelmez ve bu tür bir hakkın, yetkinin veya çözüm yolunun tek başına veya kısmen kullanılması, bunların başka veya daha fazla kullanılmasını veya başka herhangi bir hakkın, yetkinin veya çözüm yolunun kullanılmasını engellemez.

9.6. Bu Şartların herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından yürürlükteki yasalar uyarınca uygulanamaz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm bu Şartlardan çıkarılacak ve bu Şartların geri kalanı söz konusu hüküm bu şekilde hariç tutulmuş gibi yorumlanacak ve şartlarına uygun olarak uygulanabilir olacaktır; ancak böyle bir durumda bu Şartlar, yürürlükteki yasalarla tutarlı ve izin verilen en geniş ölçüde, söz konusu yetkili mahkeme tarafından belirlenen şekilde hariç tutulan hükmün anlamını ve niyetini yürürlüğe koyacak şekilde yorumlanacaktır.

9.7. İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerimizi herhangi bir üçüncü tarafa devredebilir veya temlik edebiliriz; yukarıdakilere halel getirmeksizin, Web Sitesi ve/veya Hizmetlerden herhangi biri üçüncü taraflarca işletilebilir. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi herhangi bir şekilde devredemez, temlik edemez veya rehin veremezsiniz.