Όροι χρήσης

1. Γενικά

1.1. Καλώς ήρθατε στο xbitcoin.club (η “Ιστοσελίδα”), .

1.2. Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πλατφόρμες τρίτων (οι “Πλατφόρμες τρίτων”) για συναλλαγές σε Bitcoins (οι “Υπηρεσίες”).

1.3. Οι παρόντες όροι χρήσης (οι “Όροι”) διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών από εσάς (“Εσείς”, “Εσείς” ή “Χρήστης”). Οι παρόντες Όροι θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά από Εσάς στο σύνολό τους πριν από τη χρήση των Υπηρεσιών από Εσάς. Λάβετε υπόψη ότι οι παρόντες Όροι αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας και ότι εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Με τη χρήση του Ιστότοπου, συμφωνείτε με τους Όρους, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς.

Οι παρόντες Όροι ενσωματώνουν την Πολιτική απορρήτου μας και συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε επίσης με την Πολιτική απορρήτου μας (μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου μας κάνοντας κλικ εδώ).

2. Επιλεξιμότητα

2.1. Δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο μόνο εάν συμμορφώνεστε με όλα τα ακόλουθα:

2.1.1. Είστε τουλάχιστον 18 ετών,

2.1.2. Έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να συνάψετε τους παρόντες Όρους και να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων,

2.1.3. Δεν σας απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε ή βρίσκεστε κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.

2.2. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τη νομιμότητα του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών ή/και της χρήσης του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε πρόσωπο και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών από τον Χρήστη.

3. Περιορισμένα εδάφη

3.1. Χωρίς να θίγεται η γενικότητα των ανωτέρω, η Εταιρεία μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών (ή οποιουδήποτε μέρους αυτών) σε: (i) οποιουσδήποτε Χρήστες σε οποιαδήποτε περιοχή (“Περιορισμένες Περιοχές”), και (ii) τυχόν χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τις πολιτικές και πρακτικές της Εταιρείας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και/ή της γνώσης του πελάτη σας (KYC), ή (iii) που η Εταιρεία εύλογα πιστεύει ότι μπορεί να την εκθέσει σε νομικούς, κανονιστικούς, φήμης ή οικονομικούς κινδύνους.

3.2. Τα εδάφη του [usa’ kanada’ israel] εξαιρούνται ρητά από τους παρόντες Όρους και αποτελούν Περιορισμένα Εδάφη.

3.3. Εάν η Εταιρεία πιστεύει εύλογα ότι οποιοδήποτε νομικό ή κανονιστικό περιβάλλον (και/ή οποιεσδήποτε πραγματικές ή προτεινόμενες αλλαγές σε αυτό) στην αντίστοιχη περιοχή θα εκθέσει την Εταιρεία σε νομικούς, κανονιστικούς, φήμης ή οικονομικούς κινδύνους στην εν λόγω περιοχή, εάν η Εταιρεία συνεχίσει να παρέχει ή να καθιστά διαθέσιμη την Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών) σε Χρήστες στην εν λόγω περιοχή, η Εταιρεία μπορεί να σας ενημερώσει για την απόφασή της να χαρακτηρίσει την εν λόγω περιοχή ως Περιορισμένη Περιοχή, και μετά από μια τέτοια ειδοποίηση θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών.

3.4. Η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις ή προϋποθέσεις πριν από την αποδοχή Χρηστών που κατοικούν σε ή από συγκεκριμένες χώρες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Επιπλέον, αναγνωρίζεται ότι εάν οποιοσδήποτε Χρήστης ταξιδέψει στις Περιορισμένες Περιοχές, ο Ιστότοπος ή/και οι Υπηρεσίες της Εταιρείας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι ή/και να μπλοκαριστούν εκεί.

4. Απαγορευμένες δραστηριότητες

4.1. Δεσμεύεστε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες με σεβασμό και δεσμεύεστε να μην:

4.1.1. Συνδέεστε με τον Ιστότοπο ή/και χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με σκοπό τη μεταφόρτωση, τη λήψη, τη διανομή, τη δημοσίευση ή τη μετάδοση (α) πληροφορίες ή άλλο υλικό κατά τρόπο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, (β) πληροφορίες ή άλλο υλικό που απαγορεύεται να δημοσιευθεί ή να χρησιμοποιηθεί επειδή συνιστά απειλή, βλάβη, προσβολή, συκοφαντία, δυσφήμιση, ρατσισμό ή ακατάλληλο περιεχόμενο, (γ) πληροφορίες ή άλλο υλικό που περιλαμβάνει ιό ή άλλο λογισμικό που μπορεί να βλάψει τα συστήματα υπολογιστών της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου ή με τρόπο που μπορεί να περιορίσει ή να εμποδίσει άλλους να χρησιμοποιήσουν τον Ιστότοπο, (δ) πληροφορίες ή άλλο υλικό που παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο- ή (ε) πληροφορίες ή άλλο υλικό που περιλαμβάνει διαφήμιση οποιουδήποτε είδους χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας,

4.1.2. Να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε αναφορές, νομικές σημειώσεις ή άλλες ιδιοκτησιακές ονομασίες ή ετικέτες στον Ιστότοπο,

4.1.3. Χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας εκτός του Ιστότοπου,

4.1.4. Παρεμποδίζετε τη χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών από άλλους Χρήστες,

4.1.5. Χρησιμοποιείτε bots ή άλλες αυτοματοποιημένες μεθόδους για την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών,

4.1.6. Ανεβάζετε ή μεταδίδετε (ή επιχειρείτε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε), χωρίς τη ρητή άδεια της Εταιρείας, οποιοδήποτε υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, web bugs, cookies ή άλλων παρόμοιων συσκευών spyware,

4.1.7. Συμμετέχετε σε “πλαισίωση”, “καθρέφτισμα” ή άλλη προσομοίωση της εμφάνισης ή της λειτουργίας των Υπηρεσιών,

4.1.8. Παραβιάζετε οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, ενθαρρύνετε ή προωθείτε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, της παραβίασης εμπορικών σημάτων, της δυσφήμισης, της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής, της κλοπής ταυτότητας, του hacking, του cracking ή της διανομής παραποιημένου λογισμικού,

4.1.9. Να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές και/ή να παρέμβετε με οποιονδήποτε τρόπο στον πηγαίο κώδικα του Ιστότοπου και να ανεβάσετε οποιοδήποτε λογισμικό και/ή εφαρμογή που μπορεί να βλάψει ή να προκαλέσει ζημιά στην Εταιρεία, τον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο,

4.1.10. Αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση ή άλλη αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλης τεχνολογίας που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο ή χρησιμοποιείται για την παροχή των Υπηρεσιών.

4.2. Αναγνωρίζετε ότι, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος της Εταιρείας, σε περίπτωση που η Εταιρεία ανησυχεί ότι η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των παρόντων Όρων ή με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, η Εταιρεία μπορεί να παρακολουθεί τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών από εσάς, να σας εμποδίζει να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, να μεταφέρει τα πρότυπα συμπεριφοράς σας στην Ιστοσελίδα σε τρίτους και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που η Εταιρεία μπορεί να θεωρήσει κατάλληλη για την προστασία της ιδιοκτησίας της ή/και των δικαιωμάτων της ή/και των δικαιωμάτων τρίτων.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

5.1. Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένου του υλικού βίντεο, του κειμένου, των φωτογραφιών, των λογότυπων, των σχεδίων, της μουσικής, του ήχου, των αριθμών, των εμπορικών σημάτων και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που ενσωματώνεται στον Ιστότοπο, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων μερών.

5.2. Μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών δεν παρέχει στον Χρήστη κανένα από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται στην Ιστοσελίδα ή/και τις Υπηρεσίες, εκτός από το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους των παρόντων Όρων.

5.3. Ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

5.4. Δεν επιτρέπεται, ούτε επιτρέπεται να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε άλλο να τροποποιήσει, να αποσυμπιέσει, να αποσυναρμολογήσει, να κάνει αντίστροφη μηχανική, να αντιγράψει, να μεταβιβάσει, να δημιουργήσει παράγωγα έργα, να νοικιάσει, να παραχωρήσει υπο-άδεια, να διανείμει, να αναπαραγάγει, να πλαισιώσει, να αναδημοσιεύσει, να ξαφρίσει, να κατεβάσει, να προβάλει, να μεταβιβάσει, να δημοσιεύσει, να εκμισθώσει ή να πωλήσει με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, εν όλω ή εν μέρει, να χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους Όρους ή να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή, προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας.

6. Περιορισμός της ευθύνης

6.1. Η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Εταιρεία αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σε σχέση με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες και τη χρήση τους από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, τίτλου, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης, χρησιμότητας, εξουσίας, ακρίβειας, πληρότητας και επικαιρότητας. Κατά συνέπεια, οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου όλου του περιεχομένου και των λειτουργιών που διατίθενται ή αποκτώνται μέσω ή αποστέλλονται από την Ιστοσελίδα, παρέχονται “ως έχουν”, “ως έχουν” και “με όλα τα σφάλματα”.

6.2. Χωρίς να θίγεται η γενικότητα των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε (α) λάθη, σφάλματα ή ανακρίβειες οποιουδήποτε περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, (β) οποιαδήποτε διακοπή ή παύση της μετάδοσης προς ή από τον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών, (γ) τυχόν σφάλματα, ιούς, δούρειους ίππους ή παρόμοια που ενδέχεται να μεταδοθούν στην ή μέσω της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο.

6.3. Συμφωνείτε να κρατήσετε την Εταιρεία αβλαβή για οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν, άμεσα ή έμμεσα, σε εσάς ή/και σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, σε σχέση με τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες και θα φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε απόφασή σας που λαμβάνεται βασιζόμενοι στο περιεχόμενο του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών.

6.4. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται έναντι Εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφυγόντων κερδών ή χαμένων δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών ή άλλου υλικού που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα, στο οποίο έχετε πρόσβαση ή το οποίο κατεβάζετε από την Ιστοσελίδα ή ως μέρος των Υπηρεσιών, είτε βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, και είτε η Εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών των ζημιών είτε όχι, και σε περιπτώσεις όπου η δικαστική αρχή κρίνει την Εταιρεία υπεύθυνη, η ευθύνη της δεν θα υπερβαίνει τα 1.000 USD. Ο ανωτέρω περιορισμός της ευθύνης ισχύει στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο στην εφαρμοστέα δικαιοδοσία.

6.5. Αναγνωρίζετε ρητά ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το Περιεχόμενο Χρήστη ή για δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου και ότι ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας από τα παραπάνω εναπόκειται εξ ολοκλήρου σε εσάς.

6.6. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών ή δικτυακών γραμμών, ηλεκτρονικών συστημάτων υπολογιστών, διακομιστών ή παρόχων, υλικού, λογισμικού, αποτυχία λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο (ή μη προσβασιμότητα του διαδικτύου) ή ασυμβατότητα μεταξύ του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών και του προγράμματος περιήγησης ή/και άλλου εξοπλισμού σας. Χωρίς να θίγεται η γενικότητα των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή κίνδυνο για τη χρήση του διαδικτύου από εσάς.

7. Υπηρεσίες ή περιεχόμενο τρίτων

7.1. Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να βλέπετε περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων και κριτικών σχετικά με τις Πλατφόρμες τρίτων.

7.2. Δεν ελέγχουμε, δεν εγκρίνουμε ούτε υιοθετούμε τέτοιο περιεχόμενο ή υπηρεσίες και ενδέχεται να μην είναι πάντα ακριβή ή επίκαιρα.

7.3. Κατά συνέπεια, συνιστούμε να ελέγχετε ανεξάρτητα όλες τις πληροφορίες προτού βασιστείτε σε αυτές, και οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια που λαμβάνεται με βάση αυτές τις πληροφορίες είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη.

8. Σύνδεσμοι

8.1. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους, περιεχόμενο, διαφημίσεις, προσφορές, λογότυπα και άλλο υλικό άλλων ιστότοπων ή λογισμικού που ελέγχονται ή προσφέρονται από τρίτους (“Σύνδεσμοι”). Σας προειδοποιούμε να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους που ενέχει η χρήση τέτοιων ιστότοπων, λογισμικού ή υλικών πριν ανακτήσετε, χρησιμοποιήσετε, βασιστείτε ή αγοράσετε οτιδήποτε μέσω αυτών των ιστότοπων ή του λογισμικού ή με βάση αυτά τα υλικά. Οι εν λόγω Σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας και συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μας θεωρήσετε υπεύθυνους για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε άλλους ιστότοπους ή λογισμικό.

8.2. Η συμπερίληψη συνδέσμων στον Ιστότοπο δεν αποτελεί έγκριση, εξουσιοδότηση, χορηγία, υπαγωγή ή οποιαδήποτε άλλη σύνδεση μεταξύ της Εταιρείας και αυτών των ιστοτόπων, του λογισμικού ή των διαχειριστών τους.

8.3. Δεν έχουμε ελέγξει κανέναν ή όλους αυτούς τους συνδέσμους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστότοπων ή του λογισμικού που αναφέρονται σε αυτούς. Σας προειδοποιούμε να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους που ενέχει η χρήση τέτοιων ιστότοπων ή λογισμικού πριν ανακτήσετε, χρησιμοποιήσετε, βασιστείτε ή αγοράσετε οτιδήποτε μέσω αυτών των ιστότοπων ή του λογισμικού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας θεωρήσετε υπεύθυνους για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα σε άλλους ιστότοπους ή λογισμικό.

9. Διάφορα

9.1. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιούμε, να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε, κατά διαστήματα, οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ή/και να εισάγουμε νέες Υπηρεσίες. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία που θα υποστείτε από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές και δεν θα έχετε καμία αξίωση εναντίον μας για το θέμα αυτό.

9.2. Ενδέχεται να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους από καιρό σε καιρό. Όταν το κάνουμε αυτό, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας την πιο πρόσφατη έκδοση και αναθεωρώντας την ημερομηνία στην κορυφή αυτής της σελίδας, ενώ οι όποιες τροποποιήσεις θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευση. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά την έναρξη ισχύος οποιασδήποτε αλλαγής, θεωρείται ότι συμφωνείτε με τους αναθεωρημένους Όρους.

9.3. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η διαβίβαση πληροφοριών προς ή από τον Ιστότοπο δεν δημιουργεί μεταξύ αυτού και της Εταιρείας οποιαδήποτε σχέση που αποκλίνει από αυτές που καθορίζονται στους παρόντες Όρους.

9.4. Οι παρόντες Όροι και η Πολιτική Απορρήτου, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς, αποτελούν τις μόνες έγκυρες συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη και καμία δήλωση, υπόσχεση, συγκατάθεση ή δέσμευση, γραπτή ή προφορική, που δεν περιλαμβάνεται στους Όρους της Πολιτικής Απορρήτου δεν θα είναι δεσμευτική για τα μέρη.

9.5. Καμία παράλειψη ή καθυστέρηση εκ μέρους μας στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή ένδικου μέσου που απορρέει από αυτό δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από αυτό, ούτε οποιαδήποτε μεμονωμένη ή μερική άσκηση οποιουδήποτε τέτοιου δικαιώματος, εξουσίας ή ένδικου μέσου θα αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκηση αυτού ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εξουσίας ή ένδικου μέσου.

9.6. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως μη εκτελεστή σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, τότε η διάταξη αυτή θα εξαιρείται από τους παρόντες Όρους και το υπόλοιπο των παρόντων Όρων θα ερμηνεύεται ως εάν η διάταξη αυτή είχε εξαιρεθεί και θα είναι εκτελεστή σύμφωνα με τους όρους της.Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή οι παρόντες Όροι θα ερμηνεύονται έτσι ώστε να δίνουν ισχύ, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που συνάδει και επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, στην έννοια και την πρόθεση της εξαιρούμενης διάταξης, όπως καθορίζεται από το εν λόγω αρμόδιο δικαστήριο.

9.7. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε ή να εκχωρήσουμε οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Μας που απορρέουν από το παρόν σε οποιονδήποτε τρίτο.Χωρίς να θίγονται τα παραπάνω, ο Ιστότοπος και/ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μπορεί να λειτουργεί από τρίτους. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε, να εκχωρήσετε ή να ενεχυριάσετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων.