Decentraliserad finansiering (DeFi) tar bort tredje part och centraliserade institutioner.

Uppkomsten av decentraliserad finansiering (DeFi) har varit en spännande utveckling inom kryptovalutor och skapat en ny våg av tillförlitliga finansiella tjänster för digitala tillgångar.

DeFi drivs av blockkedjeteknik och tar bort behovet av centraliserade tredje parter och förändrar istället hur vi interagerar med vår ekonomi – genom att tillhandahålla säkra, privata transaktioner som är öppna för alla, oavsett geografi eller socioekonomisk bakgrund.

Genom att bibehålla decentralisering och öppenhet kan DeFi-produkter möjliggöra otraditionella investeringsformer samtidigt som de minskar risken och ger bättre tillgång till globala tillgångar genom intelligenta kontraktsprotokoll.

Låt oss titta på varför DeFi banar väg för snabbare och mer tillförlitliga digitala penningöverföringar och varför det kan vara avgörande för att främja användningen i utvecklingsländer.

Lite om decentraliserad finansiering (DeFi)

Decentralized Finance (DeFi) är ett modeord i kryptovalutavärlden just nu eftersom det innebär ett unikt och revolutionerande sätt att skapa, hantera och investera pengar digitalt.

DeFi använder protokoll som bygger på blockkedjeteknik för att driva ett öppet, tillståndslöst finansiellt system som gör det möjligt för användarna att kontrollera sina tillgångar. Det betyder att det inte finns någon medlare för dessa transaktioner.

Istället har användarna hela tiden ensam äganderätt till tillgångarna, vilket leder till mycket större säkerhet vid finansiella transaktioner.

Denna nya decentraliserade modell ger säkrare utbyte av kryptotillgångar samtidigt som den ger låga transaktionskostnader och potentiellt hög avkastning – vilket gör den här tekniken till ett önskvärt alternativ inom finanssektorn över hela världen.

Uppdatering av Xbitcoin club appen Uppkomsten av decentraliserad finansiering (DeFi)

Decentraliserad finansiering (DeFi) kontra centraliserad finansiering

Finansbranschen för kryptovalutor kännetecknas av två primära strukturer: Centraliserad finansiering (CeFi) och decentraliserad finansiering (DeFi).

Den största skillnaden är att CeFi behandlar data via centraliserade enheter med mindre risk. DeFi däremot behandlar data via decentraliserade algoritmer och protokoll, vilket ger en mycket högre säkerhetsnivå med lika eller mer betydande avkastning.

Även om båda erbjuder sina användare stor potential har DeFi blivit populärt på grund av sina innovativa funktioner, som att skapa självutförande avtal, säkrare transaktioner och tillgång till lånetjänster genom att helt enkelt deponera digitala tillgångar i ett protokoll.

I slutändan har både CeFi och DeFi fördelar och nackdelar som måste vägas mot varandra för att investerare och användare ska kunna välja vilken modell som fungerar bäst för dem.

Fördelar med decentraliserad finansiering (DeFi)

Decentraliserad finansiering (DeFi) har förändrat finansbranschen genom att ge tillgång till billiga finansiella tjänster och produkter för användare på global nivå. DeFi erbjuder utan tvekan många fördelar, t.ex:

1. Ökad tillgång till finansiella tjänster

En av de främsta fördelarna med decentraliserad finansiering är att den ökar tillgången till finansiella tjänster. Det beror på att decentraliserade finansplattformar byggs på Ethereum-blockkedjan, som är tillgänglig för alla som har en internetuppkoppling. Vem som helst med en internetanslutning kan använda decentraliserade finanstillämpningar, oavsett var man befinner sig eller vilken ekonomisk status man har.

2. Minskade kostnader

En annan fördel med decentraliserad finansiering är att den kan minska kostnaderna. Hur kan du undra? Det beror främst på att decentraliserade finansplattformar ofta byggs ovanpå befintlig infrastruktur, till exempel Ethereums blockkedja. De kan därför utnyttja befintlig infrastruktur och behöver inte bygga en egen. Det kan minska kostnaderna och göra decentraliserade finanstillämpningar mer överkomliga för användarna.

3. Förbättrad säkerhet

Decentraliserade finanstillämpningar kan också erbjuda bättre säkerhet jämfört med traditionella finanstillämpningar. Det beror på att decentraliserade finansplattformar ofta byggs på blockkedjeteknik, som ger en hög grad av säkerhet. Dessutom har decentraliserade finansplattformar ofta inbyggda mekanismer för att skydda mot bedrägerier och skadlig verksamhet.

4. Större öppenhet

Slutligen är decentraliserade finansiella tillämpningar mer transparenta än traditionella finansiella tillämpningar. Det beror på att alla data och transaktioner på en decentraliserad finansplattform lagras på blockkedjan, som är allmänt tillgänglig. Den gör det möjligt för användare att enkelt se data och transaktioner på en decentraliserad finansplattform, vilket ger större öppenhet.

Tredje part och centraliserade institutioner för kryptohandel xbitcoin club app är lösningarna

Nackdelar med decentraliserad finansiering (DeFi)

På det hela taget har decentraliserad finansiering vissa fördelar, men kan ändå uppväga de potentiella bristerna:

1. DeFi är fortfarande i sin linda

Decentraliserad finansiering är fortfarande i sin linda, vilket innebär att det finns många okända faktorer. Det är till exempel fortfarande inte fastställt hur decentraliserade börser kan hantera stora mängder handelsvolymer eller hur stabila mynt kommer att klara sig i en lågkonjunktur. Dessutom måste många DeFi-protokoll fortfarande granskas, vilket innebär att det kan finnas okända säkerhetsbrister.

2. Brist på reglering

En annan nackdel med DeFi är att det för närvarande är oreglerat. Denna brist på reglering kan leda till problem, till exempel bedrägeri eller manipulation. Eftersom DeFi-protokollen bygger på Ethereum kan eventuella problem med Ethereum också orsaka problem för DeFi.

3. Smarta kontrakt är komplexa

Smarta kontrakt är komplexa kodstycken som driver decentraliserade tillämpningar. Eftersom de är komplexa finns det en större risk för fel eller buggar. Om ett fel upptäcks i ett smart kontrakt kan det få stora konsekvenser för det protokoll som det driver. Till exempel ledde Parity Wallet-hacket 2017 till att Ether för över 150 miljoner dollar frystes.

4. Beroende av Ethereum

Många DeFi-protokoll bygger på Ethereum, vilket är beroende av Ethereums framgång. Om Ethereum misslyckas kommer många DeFi-protokoll också att misslyckas. Eftersom de flesta DeFi-protokoll bygger på Ethereum är de dessutom ofta långsamma och dyra på grund av Ethereums skalbarhetsproblem.

Decentraliserad finansiering (DeFi) och xbitcoin club trading app

Framtiden för decentraliserad finansiering (DeFi)

Framtiden för decentraliserad finansiering (DeFi) är ljus. Det finns redan projekt och tillämpningar som använder DeFi för att revolutionera hur människor interagerar med och använder sina pengar, från automatiserade låneplattformar till decentraliserade börser.

I takt med att fler användare blir medvetna om den kraft som de kan få tillgång till och utnyttja genom dessa tillämpningar kommer användningen att öka globalt. DeFi:s karaktär av öppen källkod gör det lättare än någonsin för utvecklare att bygga ytterligare funktioner och funktioner ovanpå befintliga tillämpningar och utöka vad som redan är möjligt i detta nya finansiella paradigm.

Lär dig mer om nya finansiella paradigm här.

Resultatet kommer att bli en värld där enskilda personer har större kontroll över sin ekonomi och oöverträffad tillgång till digitala finansiella tjänster.

Bottenlinje

Decentraliserad finansiering är en innovativ ny sektor inom kryptovalutaindustrin som har potential att revolutionera vårt sätt att hantera vår ekonomi.

Genom att ta bort tredje part och centraliserade institutioner ger DeFi användarna större kontroll över sina pengar och data. Denna förändring kan få stora konsekvenser för det traditionella finansiella systemet och hur vi använder pengar dagligen. Även om decentraliserad finansiering fortfarande befinner sig i ett tidigt skede är den lovande ett livskraftigt alternativ till traditionell finansiering.