Fremkomsten av desentralisert finans (DeFi) fjerner tredjeparter og sentraliserte institusjoner

Fremveksten av desentralisert finans (DeFi) har vært en spennende utvikling innen kryptovaluta, og skapt en ny bølge av tillitsløse-baserte finansielle tjenester for digitale aktiva.

Drevet av blokkjedeteknologi fjerner DeFi behovet for sentraliserte tredjeparter og endrer i stedet hvordan vi samhandler med økonomien vår – og gir sikre, private transaksjoner som er åpne for alle, uavhengig av geografi eller sosioøkonomisk bakgrunn.

Ved å opprettholde desentralisering og åpenhet, kan DeFi-produkter muliggjøre utradisjonelle investeringsformer samtidig som de reduserer risiko og gir større tilgang til globale eiendeler gjennom intelligente kontraktsprotokoller.

La oss se på hvorfor DeFi baner vei for raskere, mer pålitelige digitale pengeoverføringer og hvorfor det kan være avgjørende for å stimulere til adopsjon i utviklingsland.

Lite om desentralisert finans (DeFi)

Decentralized Finance (DeFi) er et buzzword i kryptovaluta-verdenen akkurat nå da det bringer en unik og revolusjonerende måte å skape, administrere og investere penger digitalt på .

DeFi bruker protokoller bygget på blockchain-teknologi for å drive et åpent, tillatelsesløst finanssystem som lar brukere kontrollere sine eiendeler. Det betyr at det ikke er noen formidler for disse transaksjonene.

I stedet har brukere eneeierskap til eiendelene til enhver tid, noe som fører til mye større sikkerhet og sikkerhet når de håndterer økonomiske transaksjoner.

Denne nye desentraliserte modellen gir sikrere utveksling av kryptoaktiva samtidig som den gir lave transaksjonskostnader og potensielt høy avkastning – noe som gjør denne teknologien til et ønskelig alternativ i finanssektorer over hele verden.

Xbitcoin club app-oppdatering The Advent Of Decentralized Finance (DeFi)

Desentralisert finans (DeFi) vs. Sentralisert økonomi

Finansnæringen for kryptovaluta er preget av to primære strukturer: sentralisert finans (CeFi) og desentralisert finans (DeFi).

Hovedforskjellen er at CeFi behandler data gjennom sentraliserte enheter med mindre risiko. Derimot behandler DeFi data via desentraliserte algoritmer og protokoller, noe som resulterer i et mye høyere sikkerhetsnivå med lik eller mer betydelig avkastning.

Mens begge tilbyr et stort potensiale til sine brukere, har DeFi blitt populært på grunn av dets innovative evner, som å lage selvutførende avtaler, sikrere transaksjoner og tilgang til utlånstjenester ved ganske enkelt å sette inn digitale eiendeler i en protokoll.

Til syvende og sist har både CeFi og DeFi fordeler og ulemper som må veies opp mot hverandre for at investorer og brukere skal velge hvilken modell som fungerer best for dem.

Fordeler med desentralisert finans (DeFi)

Desentralisert finans (DeFi) har transformert finansnæringen ved å gi tilgang til rimelige finansielle tjenester og produkter til brukere på global skala. DeFi tilbyr utvilsomt mange fordeler, for eksempel:

1. Økt tilgang til finansielle tjenester

En av de viktigste fordelene med desentralisert finans er at det øker tilgangen til finansielle tjenester. Det er fordi desentraliserte finansplattformer er bygget på Ethereum-blokkjeden, som er tilgjengelig for alle med Internett-tilkobling. Alle med en Internett-tilkobling kan bruke desentraliserte økonomiapplikasjoner, uavhengig av beliggenhet eller økonomisk status.

2. Reduserte kostnader

En annen fordel med desentralisert økonomi er at det kan redusere kostnadene. Hvordan kan du lure på? Primært fordi desentraliserte finansplattformer ofte bygges på toppen av eksisterende infrastruktur, som Ethereum-blokkjeden. Som et resultat kan de utnytte eksisterende infrastruktur og trenger ikke å bygge sin egen. Det kan redusere kostnadene og gjøre desentraliserte økonomiapplikasjoner rimeligere for brukerne.

3. Forbedret sikkerhet

Desentraliserte økonomiapplikasjoner kan også tilby forbedret sikkerhet sammenlignet med tradisjonelle økonomiapplikasjoner. Det er fordi desentraliserte finansplattformer ofte bygges på toppen av blokkjedeteknologi, som tilbyr en høy grad av sikkerhet. I tillegg har desentraliserte finansplattformer ofte innebygde mekanismer for å beskytte mot svindel og ondsinnet aktivitet.

4. Større åpenhet

Endelig er desentraliserte finansapplikasjoner mer transparente enn tradisjonelle økonomiske applikasjoner. Det er fordi alle data og transaksjoner på en desentralisert finansplattform er lagret på blokkjeden, som er offentlig tilgjengelig. Det lar brukere enkelt se data og transaksjoner på en desentralisert finansplattform, noe som sikrer større åpenhet.

Tredjeparter og sentraliserte institusjoner for kryptohandel xbitcoin club-appen er løsningene

Ulemper med desentralisert finans (DeFi)

Alt i alt, mens desentralisert finans absolutt gir noen fordeler, kan det likevel oppveie disse potensielle manglene:

1. DeFi er fortsatt i sin spede begynnelse

Desentralisert finans er fortsatt i sin spede begynnelse, noe som betyr at mange ukjente eksisterer. For eksempel blir det fortsatt bestemt hvordan desentraliserte børser kan håndtere store mengder handelsvolum eller hvordan stabile mynter vil holde seg i en resesjon. I tillegg må mange DeFi-protokoller fortsatt revideres, noe som betyr at det kan være ukjente sikkerhetssårbarheter.

2. Mangel på regulering

En annen ulempe med DeFi er at den for øyeblikket er uregulert. Denne mangelen på regulering kan føre til problemer, for eksempel svindel eller manipulasjon. I tillegg, fordi DeFi-protokoller er bygget på Ethereum, kan eventuelle problemer med Ethereum også forårsake problemer for DeFi.

3. Smarte kontrakter er komplekse

Smarte kontrakter er komplekse kodebiter som driver desentraliserte applikasjoner. Fordi de er komplekse, er det større risiko for feil eller feil. Hvis en feil blir funnet i en smart kontrakt, kan det ha betydelige implikasjoner for protokollen den driver. Parity Wallet-hacket i 2017 resulterte for eksempel i at Ether for over 150 millioner dollar ble frosset.

4. Avhengighet av Ethereum

Mange DeFi-protokoller er bygget på Ethereum, noe som avhenger av Ethereums suksess. Hvis Ethereum mislykkes, vil mange DeFi-protokoller også mislykkes. I tillegg, fordi de fleste DeFi-protokoller er bygget på Ethereum, er de ofte trege og dyre på grunn av Ethereums skalerbarhetsproblemer.

Desentralisert finans (DeFi) og xbitcoin club trading app

Future Of Decentralized Finance (DeFi)

Fremtiden for desentralisert finans (DeFi) er lys. Det finnes allerede prosjekter og applikasjoner som bruker DeFi for å revolusjonere hvordan folk samhandler med og bruker pengene sine, fra automatiserte utlånsplattformer til desentraliserte børser.

Etter hvert som flere brukere blir klar over kraften de kan få tilgang til og utnytte gjennom disse applikasjonene, vil bruken bare øke globalt. Det som er åpen kildekode til DeFi gjør det enklere enn noen gang for utviklere å bygge tilleggsfunksjoner og funksjoner på toppen av eksisterende applikasjoner og utvide det som allerede er mulig i dette nye økonomiske paradigmet.

Lær mer om det nye økonomiske paradigmet her.

Resultatet vil være en verden der enkeltpersoner har større kontroll over sin økonomi og enestående tilgang til digitale finansielle tjenester.

Bunnlinjen

Desentralisert finans er en innovativ ny sektor i kryptovalutaindustrien som har potensial til å revolusjonere måten vi samhandler med økonomien vår.

Ved å fjerne tredjeparter og sentraliserte institusjoner, gjør DeFi det mulig for brukere å ha mer kontroll over pengene og dataene sine. Dette skiftet kan ha betydelig innvirkning på det tradisjonelle finansielle systemet og hvordan vi bruker penger daglig. Mens de fortsatt er i de tidlige stadiene, viser desentralisert finans lovende som et levedyktig alternativ til tradisjonell finans.