Získanie prehľadu o počiatočných ponukách mincí (ICO) a ich úlohe v kryptomenách

Počiatočná ponuka mincí (Initial Coin Offering, ICO) je nový mechanizmus získavania finančných prostriedkov alebo inovatívna forma podnikania v oblasti financií. Pri tomto inovatívnom spôsobe získavania finančných prostriedkov spoločnosť alebo organizácia vydá novú kryptomenu alebo token s využitím technológie blockchain.

Kryptoinvestori získajú jedinečné kryptomenové „tokeny“ výmenou za existujúce kryptomeny, ako je Bitcoin alebo Ethereum. Je dôležité poznamenať, že tento jedinečný token funguje ako menová jednotka. Získanie tohto špeciálneho žetónu meny umožňuje investorom prístup k určitým funkciám projektu.

Získanie prehľadu o počiatočných ponukách mincí (ICO) a ich úlohe v obchodovaní s kryptomenami pomocou aplikácie xbitcoin club

Je dôležité poznamenať, že konečným cieľom ICO je získať kapitál. V kryptomenách však plnia aj niekoľko ďalších úloh. Tento článok poskytuje prehľad o počiatočných ponukách mincí (ICO) a ich úlohe v oblasti kryptomien.

Čo je prvotná ponuka mincí, ICO?

Ako už názov napovedá, ide o inovatívnu formu mince alebo meny, ktorú spoločnosti predávajú investorom s cieľom získať kapitál na akýkoľvek nový projekt.

Presnejšie povedané, spoločnosti poskytujú investorom výmenou za ich investície jedinečné tokeny. ICO fungujú prostredníctvom technológie blockchain, čo znamená, že investori investujú pomocou zaujímavých kryptomien, ako je Bitcoin alebo Ethereum.

Okrem toho sa ICO stali populárnou metódou získavania finančných prostriedkov, pretože umožňujú spoločnostiam rýchlo a efektívne získať kapitál. Okrem toho umožňujú investorom vstúpiť do prvých poschodí nových sľubných projektov. ICO sú identické s prvotnou verejnou ponukou (IPO).

ICO sú však tiež rizikové, pretože nie sú regulované ako IPO a je potrebné mať viac informácií o spoločnosti, ktorá tokeny vydáva. V dôsledku toho sa ICO stali predmetom mnohých sporov a v mnohých krajinách sa stali predmetom regulačnej kontroly.

Preto je dôležité, aby investori pred investovaním do ICO starostlivo zhodnotili riziká a potenciálne výnosy.

Kryptomena ICO vs. IPO akcií

ICO sú podobné IPO (prvotným verejným ponukám), ale je potrebné spomenúť niekoľko rozdielov. Presne povedané, tokeny vydané počas ICO sú totožné so súkromnými spoločnosťami, ktoré predávajú svoje akcie investorom v rámci prvotnej verejnej ponuky akcií, teda transakcie IPO alebo burzy cenných papierov.

To znamená, že ICO funguje podobne ako prvotná verejná ponuka (IPO), ale existujú určité rozdiely. Niektoré z nich sú uvedené nižšie.

  • Jedným z najvýznamnejších rozdielov je, že IPO poskytuje akcionárom vlastnícke podiely v spoločnosti. Tokeny ICO však neposkytujú vlastnícke podiely. Namiesto toho tieto jedinečné tokeny dávajú investorom právo používať produkt alebo službu spoločnosti.
  • Ďalší významný rozdiel spočíva v ich procesných predpisoch. Napríklad spoločnosť, ktorá predáva svoje akcie na burze, musí vytvoriť právny dokument nazývaný„prospekt„, v ktorom verejne deklaruje, že predáva akcie prostredníctvom burzy. Okrem toho musí prospekt obsahovať základné informácie o spoločnosti a ďalšie cenné informácie, ktoré môžu byť pre investorov užitočné. Prospekt musí tiež spĺňať osobitné normy transparentnosti.

Ako ICO funguje?

Ako už bolo spomenuté, ICO využíva na svoje fungovanie technológiu blockchain, ktorá je určená na získanie finančných prostriedkov pre pripravovaný projekt alebo službu. Keď spoločnosť plánuje získať kapitál prostredníctvom ICO, začne vydávať jedinečné tokeny na blockchaine. Investori si tieto tokeny kupujú pomocou už existujúcich kryptomien.

Tu je všeobecný prehľad toho, ako ICO zvyčajne funguje,

  • Spoločnosť alebo organizácia oznámi svoj zámer uskutočniť ICO a vydá bielu knihu, v ktorej uvedie podrobnosti ICO vrátane účelu tokenu, výšky získavaného kapitálu a percenta tokenov, ktoré sa predajú investorom.
  • Spoločnosť stanoví dátum ICO a začne marketingový predaj svojich tokenov potenciálnym investorom.
  • V deň ICO si môžu záujemcovia kúpiť tokeny spoločnosti pomocou existujúcich kryptomien, ako je Bitcoin alebo Ethereum.
  • Spoločnosť použije kapitál získaný z ICO na financovanie vývoja svojho produktu alebo služby.
  • Po vývoji a spustení produktu alebo služby sa hodnota tokenov vydaných počas ICO môže zvýšiť, ak je po produkte alebo službe dopyt.
  • Investori, ktorí vlastnia tokeny, ich môžu použiť na prístup k produktu alebo službe spoločnosti, alebo ich môžu so ziskom predať na burzách kryptomien.

Je dôležité poznamenať, že proces ICO sa môže v jednotlivých ponukách výrazne líšiť. Token, ktorý si investori zakúpia, slúži investorom viacerými spôsobmi, napríklad im umožňuje prístup k určitej službe alebo produktu spoločnosti atď. Okrem toho majú tieto tokeny dve formy, napr. úžitkové alebo bezpečnostné tokeny.

Užitočné žetóny

Užitočný token je typ kryptomeny alebo digitálneho aktíva určeného na prístup k určitému produktu alebo službe.

Utility tokeny dávajú investorom právo používať produkt alebo službu spoločnosti, preto sa nazývajú aj„user tokeny“ alebo „app coins„.

Prostredníctvom utility tokenov chcú spoločnosti získať kapitál na financovanie svojich pripravovaných blockchainových projektov výmenou za poskytnutie budúceho prístupu k službe kupujúcemu týchto tokenov.

Bezpečnostné tokeny

Na rozdiel od úžitkových tokenov je bezpečnostný token typ kryptomeny alebo digitálneho aktíva, ktoré predstavuje vlastnícky podiel v spoločnosti alebo organizácii. Upozorňujeme, že tokeny cenných papierov môžu byť vydané počas prvotnej ponuky mincí (ICO) a môžu podliehať federálnym zákonom o cenných papieroch.

Okrem toho sú tokeny cenných papierov podobné tradičným cenným papierom, ako sú akcie alebo dlhopisy, keďže predstavujú vlastníctvo spoločnosti a môžu držiteľov oprávňovať na podiel na zisku spoločnosti alebo na pohľadávku na jej aktíva. Na rozdiel od tradičných cenných papierov sa však tokeny cenných papierov vydávajú a obchodujú pomocou technológie blockchain.

Záverečné slovo

Na záver možno povedať, že počiatočné ponuky mincí (Initial Coin Offerings, ICO) sa stali populárnym spôsobom získavania kapitálu pre spoločnosti, najmä tie, ktoré pôsobia v oblasti blockchainu a kryptomien.

Alebo spoločnosti, ktoré chcú získať kapitál a plánujú vytvoriť novú mincu, aplikáciu alebo inú službu pomocou tejto inovatívnej formy získavania finančných prostriedkov. Tento článok už poskytol prehľad o ICO a ich úlohe v oblasti kryptomien.